activiteiten

Studiedag ‘Verweven Werklocaties en Leegstandsbeheer’

(VLAIO / VVSG / KCVS)

Een gezonde mix aan functies in de stads- en dorpscentra verhoogt de leefbaarheid en bevordert het ruimtelijk rendement. Voor tal van niet-hinderlijke bedrijven is het perfect mogelijk om economische activiteiten uit te oefenen naast wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen,… Maar het voortbestaan van deze verweven werklocaties komt onder druk te staan. Bedrijfsgebouwen en productieruimtes worden ingesloten in woonweefsel of verdreven naar de rand van de stad of naar bedrijventerreinen. Nochtans vullen we bedrijventerreinen beter in met bedrijven die hinder veroorzaken of een zekere mobiliteitsimpact hebben.

De voorbije jaren werden onder stimulans van VLAIO, en via samenwerkingen met VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden, trajecten opgezet die inzetten op het behoud van economische functies in het woonwerkweefsel. Daaruit blijkt de nood aan een ‘stem voor ruimte om te ondernemen’. In het bijzonder in gebieden waar deze ofwel onder druk van de vastgoedlogica of door (vermeende) hinder door activiteiten, mobiliteitsimpact,… verloren dreigt te gaan.

In februari 2022 werden de resultaten van het eerste traject ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’ (eindrapport en instrumentenkoffer) toegelicht tijdens een studiedag.

Op de studiedag van 26 april zoomen we in op enkele aspecten van projectregie die in het tweede traject ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’ dieper werden uitgewerkt: financiële doorrekening, langetermijnbeheer en het juridisch instrumentarium. Daarnaast laten we de verweefcoaches aan het woord over hun ervaringen. Tenslotte buigt een panelgesprek zich over verschillende aspecten inzake leegstandsbeheer (tijdelijke invulling, ervaringsgerichte cases en juridische kaders).

Interesse? Schrijf je dan zeker in!

Voor wie?

 • Lokale besturen
 • Intercommunales
 • Leegstandsbeheerorganisaties

Programma

 • 09:00 – 09:30: Onthaal met koffie
 • 09:30 – 09:45: Welkomstwoord (VVSG)
 • 09:45 – 10:45: Geleerde Lessen – Traject Verweving II
 • 09:45 – 10:05: Financiële doorrekening (Gwenny Moris – Orientes)
 • 10:05 – 10:25: Langetermijnbeheer (Wim Rasschaert – Rasschaert Advocaten)
 • 10:25 – 10:45: Juridisch instrumentarium (Evelien Broeckx – Bopro)
 • 10:45 – 11:15: Pauze
 • 11:15 – 12:15: Kick-off – Verweving2022
 • 11:15 – 11:45: Verweefcoaches aan het woord
 • 11:45 – 12:15: Leegstandsbeheer (panelgesprek)
 • 12:15 – 12:30: Slotwoord (VLAIO)
 • 12:30 – 14:00: Lunch

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).