activiteiten

Thematisch atrium: Interbestuurlijke & intergemeentelijke samenwerking

Aan de slag met gebiedsopgaven

Het Departement Omgeving nodigt je uit op het thematisch atrium “Interbestuurlijke & intergemeentelijke samenwerking; aan de slag met gebiedsopgaven” dat zal plaatsvinden op donderdag 28 september 2023 in Brussel.

Het atrium focust op het verloop van samenwerkingen tussen de verschillende bestuursniveaus en tussen gemeenten onderling.

Volgende samenwerkingen komen aan bod: T.OP Dender, Gebiedswerking Kleine Nete, Strategisch project Zennevallei en Stadsregio Turnhout (Regio In Transitie).

Afgevaardigden van de verschillende besturen en administraties zullen dieper ingaan op hun ervaringen en opgenomen rollen binnen deze diverse vormen van samenwerkingen.

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het departement Omgeving is de motor van het kennis- en expertisecentrum voor de omgeving. Op het atrium wordt verteld hoe de data en onderzoeksresultaten kunnen ingezet worden voor interbestuurlijke samenwerkingen via o.a. Geopunt, de Ruimtemonitor.

Als expert in de materie is Filip De Rynck, em. prof. dr. Bestuurskunde aan de UGent, de meest geschikte persoon om een kritische nabeschouwing te brengen.

9.00 u

Ontvangst

9.45 u

Verwelkoming

9.50 u

Inleiding ”Interbestuurlijke samenwerking; van gebiedswerking tot regiowerking, en terug”

 • Isabel Jacobs (afdelingshoofd, GOP/dOMG)

10.10 u

”Data en indicatoren over omgeving inzetbaar bij regionale samenwerking”

 • Kasper Cockx (data-analist, VPO/dOMG)

10.40 u

Pauze

11.00 u

Interbestuurlijke samenwerking vanuit de praktijk case 1 “Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender”

De Dendervallei kent belangrijke uitdagingen die een geïntegreerde aanpak en gebiedsgerichte samenwerking vergen op het vlak van omgevingskwaliteit, klimaatverandering en economische groei.

 • Emmanuel de Béthune (schepen, Roosdaal)
 • Liesl Vanautgaerden (programmaregisseur, GOP/dOMG)
 • Wim L’Ecluse (programmaregisseur, Provincie Oost-Vlaanderen)

12.00 u

Interbestuurlijke samenwerking vanuit de praktijk case 2 “Gebiedswerking Kleine Nete”

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur. De doelstelling is om samen met alle betrokkenen te streven naar gedragen realisaties.

 • Mien Van Olmen (burgemeester, Herentals)
 • Christophe Vandevoort (projectleider AGNAS, GOP/dOMG)
 • Bram Abrams (arrondissementscommissaris, diensten gouverneur Antwerpen)

12.40 u

Broodjeslunch

13.30 u

Interbestuurlijke samenwerking vanuit de praktijk case 3 “Strategisch ProjectZennevallei

Het transformatieproces zet in op de economische structuur en het woonweefsel, met behoud en versterking van waardevolle openruimtestructuren. Hierdoor kan men zichtbare acties op het terrein realiseren met een duidelijke verankering in een gezamenlijke bovenlokale visie.

 • Jan Desmeth (burgemeester, Sint-Pieters-Leeuw)
 • Daan Demey (coördinator strategisch project, Strategisch Project Zennevallei)

13.50 u

“Stadsregio Turnhout / Regio in Transitie”

Gedeelde ruimte, gedeelde aanpak. De sprekers nemen je mee in hun zoektocht waarbij de stadsregio Turnhout, samen met Lille en Beerse, een subregio werd onder de naam  “Regio In Transitie”.

 • Bart Craane (voorzitter & burgemeester, Beerse)
 • Marc Boeckx (algemeen coördinator, stadsregio Turnhout)

14.35 u

Nabeschouwing - kritisch overkoepelende beschouwing rond interbestuurlijke organisaties en gebiedsgerichte samenwerking

 • Filip De Rynck (em. prof. dr. Bestuurskunde, UGent)

15.00 u

Receptie

16.00 u

Einde

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).