activiteiten

Train-the-trainer opleiding: ‘Een bouwshift aan kansen’

Word zelf begeleider van een lokale workshop over de bouwshift.

Heb je interesse om een workshop over de bouwshift voor lokale groepen zelf te begeleiden? Via deze train-de trainer is dit mogelijk. Na de opleiding ontvang je het handboek en kan je zelf een groep begeleiden.

Urgentie

We moeten dringend anders omgaan met onze ruimte in Vlaanderen. Uit cijfers blijkt dat de verharde oppervlakte in Vlaanderen vandaag nog steeds toeneemt. Dit gaat ten koste van open ruimte, voor landbouw en natuur.  Onze autoverplaatsingen en CO2 uitstoot door transport blijven stijgen, de aanleg en het onderhoud van infrastructuur wordt onbetaalbaar, we zien een verlies aan biodiversiteit door de versnippering van natuur en een grote druk op de voedselproductie. Dit leidt niet alleen tot landschappelijke verschraling, maar het maakt ons ook kwetsbaarder voor overstromingen en droogte en het vergroot bovendien onze ecologische voetafdruk. Reden genoeg om het anders te doen.

De huidige Vlaamse Regering pleit daarom voor een ‘bouwshift’ in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Met die bouwshift willen we meer inzetten op kernversterking en tegelijk onze open ruimte beschermen en versterken.

Een workshop voor lokale groepen

De uitwerking van de bouwshift dient in grote mate door de lokale overheden te gebeuren. Die lokale overheden staan dicht bij de burger, vaak via adviesraden en middenveldorganisaties.   

VRP wil via de workshop ‘een bouwshift aan kansen‘ die middenveldorganisaties en adviesraden bereiken. Zo proberen we hen bewust te maken van de kansen en voordelen die de bouwshift met zich meebrengt en denken we met hen constructief na over wat de bouwshift in hun gemeente precies kan betekenen. 

De workshop bouwt verder op de twee studies die VRP samen met partners (o.a. VITO en Tractebel) heeft gevoerd onder de titel ‘De maatschappelijke kost van Urban Sprawl’ (2020 en 2021) en werd uitgewerkt samen met Endeavour en Departement Omgeving.  

De workshop heeft verschillende doelstellingen

  • inzicht verhogen in het begrip ‘urban sprawl’ en de situatie in Vlaanderen 
  • inzicht verhogen in de effecten van urban sprawl en de noodzaak voor een bouwshift.  
  • inzicht verhogen in de kansen en voordelen van de bouwshift (zoals o.a. leefkwaliteit, voorzieningen, mobiliteit en groene ruimte).
  • kennis opdoen van voorbeelden die toegepast kunnen worden in de eigen  gemeente.  
  • lokale verenigingen aanzetten om samen met hun achterban mogelijke oplossingen en ruimtelijke strategieën naar voor te schuiven, afgestemd op de lokale context.

Deelnemers hebben dus op het einde van de workshop concrete output waar ze nadien mee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld aanbevelingen voor het lokaal ruimtelijk beleidsplan of een memorandum.

De workshop wordt gelanceerd in het voorjaar van 2023 en kan worden aangevraagd door lokale verenigingen en Gecoro’s.

Train the trainer opleiding

Omdat het pakket bij voorkeur onder begeleiding wordt aangeboden, voorziet de VRP eerst een train-the-trainer opleiding voor wie de workshop wil begeleiden. Tijdens de train-the-trainer opleiding worden de verschillende onderdelen van de workshop stapsgewijs overlopen en de belangrijkste aandachtspunten aangestipt. 

Doelgroep

De train-the-traineropleiding is dus gericht aan lesgevers, procesbegeleiders of personen met ervaring of interesse in het begeleiden van lokale groepen in denkoefeningen rond ruimtelijke transitie. Wie de train-the-trainersessie heeft gevolgd, kan door VRP worden gevraagd om het werkpakket te begeleiden bij een lokale groep in een latere fase (vanaf voorjaar 2023).  

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan tot uiterlijk 28 dagen voor de aanvang van de opleidingsdag. Annulaties vanaf de 28ste dag voor de start van de opleiding worden volledig aangerekend. U kunt wel steeds een collega in uw plaats laten deelnemen. De organisatie past dan de keuzes van de oorspronkelijke inschrijving toe (deelsessies, eetvoorkeur,…).

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).