Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

 • 29-11-2018
 • 09.00-17.00

Werelddag vd Stedenbouw 2018

Urban sprawl

VOLZET!  (Indien u zich op de wachtlijst wenst te zetten, kan u een mail sturen naar fran.denayer@vrp.be)

De Werelddag van de Stedenbouw gaat in op de kosten en baten van urban sprawl en verkent pistes voor een duurzame transformatie. Hoe gaan we om met verspreide bebouwing, linten, woonparken of verkavelingen? Waar ontwikkelen, renoveren, transformeren en verdichten we? Is sloop in sommige gevallen een optie? Welke ruimtelijke, sociale en financiële aspecten zijn aan de orde? Binnen- en buitenlandse sprekers laten hun licht schijnen over het thema. In werksessies zoeken we toekomstbestendige antwoorden op de diverse bebouwingstypologieën van onze regio.

Urban sprawl kunnen we omschrijven als ‘ruimtelijke versnippering’ en wordt gekenmerkt door decentrale ontwikkelingen (verspreide bewoning zonder een duidelijk centrum), discontinuïteit (verspringende patronen in de bebouwing), scheiding van functies enz. Urban sprawl gaat dus hand in hand met een verstedelijking van het platteland. Ook in Vlaanderen zijn op die manier grote gebieden aangetast door alleenstaande gebouwen of meer omvangrijke vormen van stedelijke uitbreidingen met te lage dichtheden.

Vanuit duurzaamheidsoverwegingen is het stoppen of zelfs terugdraaien van urban sprawl essentieel. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – onder het motto van de “betonstop” – en ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beschouwen dit als een absolute prioriteit. Maar hoe doen we dat dan?

Tijdens de Werelddag worden in primeur de resultaten van een VITO-onderzoek in opdracht van het Departement Omgeving over de graad van verspreide bebouwing in Vlaanderen en de daaraan verbonden maatschappelijke kosten en baten voorgesteld. Die inzichten zien we vervolgens als vertrekpunt om samen met enkele sprekers en deelnemers op zoek te gaan naar antwoorden om urban sprawl in Vlaanderen te keren.

Programma

09.00

Ontvangst

09.45

Welkomstwoord. Burgemeester Jan Vermeulen (stad Deinze)

09.55

Inleiding tot de Werelddag. Dagvoorzitter Ann Verhetsel (UAntwerpen/VRP)

10.00

Resultaten studie ‘De kosten van urban sprawl in Vlaanderen’ (Departement Omgeving en VITO)

10.50

What can be done to stop urban sprawl? Jochen Jaeger (University Montreal)

11.30

Pauze

12.00

Hoe is het zover kunnen komen? Historische blik op sprawl | Els De Vos (UAntwerpen)

12.25

Hoe moet het verder?
1. Visie vanuit Werelddag-werkgroep en vervolgens reacties van actoren:
2. Wendy Francken (VLARIO)
2. Jef Lembrechts (Vlaamse Confederatie Bouw)

13.20

Lunch

14.15

Parallelle sessies -> Meer informatie over de parallelsessies

 • Terreinbezoek Deinze 2020
 • Hoe kunnen we goed gelegen klassieke verkavelingen transformeren?
 • Hoe kunnen we het beste halen uit slecht gelegen verkavelingen?
 • Dorpenbeleid. Snoeien en/of groeien om te bloeien
 • Dorpen en linten: op zoek naar de gaten
 • Ontwikkelingsperspectieven voor leefbare steenwegen
 • Instrumenten voor een kwaliteitsvolle open ruimte
 • Aanschouwt eer ge bouwt. Hoe maken we de Vlaming bewust van de nadelige gevolgen van zijn woongedrag
 • Het ruimtelijk structurerend vermogen van energie

16.00

Plenair slotgedeelte en uitreiking van de Plannings- en Afstudeerprijs met een afsluitende netwerkdrink
Praktisch

Opgelet locatiewijziging!

Omdat de beschikbare plaatsen snel uitverkocht waren, zal de Werelddag plaatsvinden op een andere locatie.
Nieuwe locatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans | Kalkhofstraat 25 | Deinze

Wij raden u aan om met de trein te komen omdat het aantal beschikbare parkeerplaatsen beperkt is. De muziekacademie ligt op nog geen 800 meter wandelen van het station van Deinze

Deelname: € 100 (VRP-leden) | € 165 (niet-leden) | € 20 (student-leden) | € 35 (student/niet-leden)

 

       

Deze pagina werd aangemaakt op 13 maart 2018

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.