activiteiten

WinVorm-lezingen

Al 21 jaar blikken de lezingen van WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) vooruit op de toekomst van de West-Vlaamse ruimte. Hoe kunnen West-Vlaamse gemeentebesturen zorgen voor een kwalitatieve en adaptieve inrichting van de ruimte? Hoe kan de bouwshift een strategie zijn om de leefomgeving veerkrachtiger te maken? De lezingen gaan dit jaar dieper in op de thema’s die werden uitgewerkt in de ambitienota van Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs.

15 maart. Dorpen van de toekomst

Dorpen verdichten en appartementen krijgen er een plaats: een schaalbreuk of een zegen? Wat maakt een dorp een aantrekkelijke en kwalitatieve woonomgeving? Hoe houd je een dorp leefbaar en wat betekent dat? Dorpen vergen een aanpak op maat. Via masterplannen, onderzoeken, instrumenten … zoeken we naar de beste aanpak. WinVorm zet je alvast op weg.

17 mei. Vernieuwing van buurten, woonwijken en bouwblokken

Met de bouwshift komen bestaande woonomgevingen in het vizier om alle ruimtevragen voor een kwaliteitsvolle woonomgeving op te vangen. Het ontwikkelen van nieuwe woonwijken is gekend terrein, maar hoe maak je als lokaal bestuur een bestaande bebouwde omgeving futureproof? Via praktijkvoorbeelden maken we dit concreet.

14 juni. Van grijs naar groen

In de bouwshift is het ‘niet bouwen’ de beste oplossing om bodem en open ruimte hun rol te laten vervullen. Maar ook ontharding kan bijdragen aan een grotere biodiversiteit, verkoeling, waterinfiltratie … Ontharding is het sleutelwoord in tal van strategieën, proeftuinen en plannen. Wat leren we eruit en hoe gaan we het toepassen en verwezenlijken?

13 september. Daguitstap Kortrijk

Zuid-West-Vlaanderen, met Kortrijk op kop, zet volop in op de bouwshift, ontharding en duurzaam bouwen. Met de fiets verkennen we de stad. We nemen jullie mee naar inspirerende projecten en realisaties die de transitie naar ‘stad die we kunnen willen’ waarmaken. WinVorm laat je ervaren hoe Kortrijk, samen met haar inwoners, bouwt aan overmorgen: een verbonden, groenblauwe en ondernemende stad.

11 oktober. Robuust bouwen

Ontmoetingshuizen, pakhuizen, kantoren, stapelgebouwen, fabrieken… Wat maakt ze (her)bruikbaar? Hoe kunnen structuur en constructie bijdragen aan een veerkrachtige, robuuste leefomgeving? Als we nog nieuwe gebouwen maken dan kunnen we maar beter zorgen dat ze een lange levensduur hebben. Hoe kunnen architecten, ingenieurs, bouwheren, ontwikkelaars, aannemers en overheden bijdragen aan het creëren van die langetermijnwaarde? WinVorm zoekt het uit.

22 november. De mobiliteit van morgen als hefboom voor de ruimtelijke transitie?

Onze publieke ruimte dient in hoofdzaak het individuele autogebruik. Momenteel kent het elektrisch rijden een opmars. Her en der schieten de laadpalen uit de grond, op soms onverwachte plaatsen. Dringend tijd om na te denken over de strategie en aanpak rond het bundelen van parkeren en opladen van wagens. Hoe kunnen we dit als hefboom aangrijpen om de publieke ruimte anders in te richten? Die kans moeten we volgens Vlaams Bouwmeester Eric Wieërs met z’n allen grijpen… voor we vaststellen dat het weer maar eens te laat is.

praktisch

VLM-gebouw | Velodroomstraat 28 | Brugge

De lezingen starten om 09.30 uur, behalve als corona toeslaat: dan starten ze online om 10.30 uur

€ 40/sessie of € 200/volledige reeks (West-Vlaamse gemeentebesturen)
€ 30/sessie of € 300 (andere publieke overheden + privésector)
€ 25 voor studenten

Inschrijven verplicht via Heidi Van Elslande: h.vanelslande@wvi.be

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

M A I L E R L I T E