activiteiten
voorjaarscongres

Wonen uit de marge — terugblik

Plannen voor betaalbaarheid

Er zijn weinig thema’s waar zoveel mythes en misverstanden over bestaan als betaalbaar wonen. Tegelijk is het thema urgenter dan ooit.

Recepten uit het verleden, zoals de woonbonus of premies voor zonnepanelen, hebben de kloof tussen wie zijn woonwens kan betalen en wie niet, niet gedicht. Integendeel. Steeds meer mensen staan vandaag op de wachtlijst voor een sociale woning. Wiens inkomen net te hoog is voor een sociale woning, heeft het erg moeilijk om een woning te vinden op de private huurmarkt. De energiecrisis doet er bovendien nog een schepje bovenop.

Bovendien blijft de woondroom van de gemiddelde Vlaming ruimtelijk problematisch. Demografische evoluties als vergrijzing en gezinsverdunning stellen het woonbeleid voor bijkomende opgaves. Steeds meer wordt duidelijk dat plaatsen die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer ten prooi vallen aan speculatie en beleggingsdrift. Verdichting is het favoriete woord van bouwpromotoren geworden, maar dat maakt de woningen er helaas niet goedkoper op. Vele locaties die voor sociale woningbouw gereserveerd werden blijken dan weer slecht gelegen te zijn en door generieke wetgeving dreigen woonmaatschappijen ook goedgelegen grondposities niet meer te kunnen ontwikkelen. De tweedeling stad-platteland doet het debat onrecht aan. Er zijn veel meer types woonomgevingen in Vlaanderen en we hoeven niet allemaal in de stad te gaan wonen om duurzaam te zijn.  

Wonen legt de vinger op de wonde bij veel ruimtelijk planners, want op welke plekken kunnen we in de toekomst nog wonen, zonder dat we daarvoor kostbare open ruimte opofferen? En hoe zorgen we ervoor dat de juiste maatregelen bij de juiste doelgroep terecht komt? Wonen dwingt ons om ruimtelijke uitdagingen door een sociale bril te bekijken. Een taak die lokale overheden, ontwikkelaars én de Vlaamse overheid enkel via een sterke samenwerking kunnen volbrengen.

Op het voorjaarscongres brengen we ruimtelijk planners, lokale besturen en onderzoekers uit diverse disciplines samen om vanuit een goed begrip van het woonvraagstuk als sociale kwestie concrete antwoorden te formuleren. Vertrekpunt is de vraag: “hoe werken we samen aan een ruimtelijk en sociaal wenselijk woonbeleid?”

VRP nodigt je uit op 8 juni in het provinciehuis van Antwerpen voor een dag vol concrete inzichten en handvaten waar je zelf mee aan de slag kan gaan.  

In samenwerking met Provincie Antwerpen.

Terugblik

De inhoudelijke brochure.

De presentaties van het plenaire gedeelte.

Call for action 'haal wonen uit de ruimtelijke marge!'

Verslagen van de deelsessies.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).