activiteiten

Workshop. Een bouwshift aan kansen

Een denk- en doe oefening in ruimtelijke verandering voor GECORO’s en andere lokale verenigingen

Wil je als GECORO of andere lokale vereniging mee wegen op een duurzaam ruimtelijk beleid? Wil je op een interactieve manier bijleren over de impact van de bebouwde omgeving in Vlaanderen en tegelijk samen nadenken over de kansen en voordelen die een bouwshift met zich meebrengt? Via de workshop “Een bouwshift aan kansen” vorm je met je vereniging samen een ruimtelijke visie en kan je mee een stempel zetten op hoe jouw omgeving er in de toekomst zal uitzien.

Bouwshift?

We moeten dringend anders omgaan met onze ruimte in Vlaanderen. Uit cijfers blijkt dat de verharde oppervlakte in Vlaanderen vandaag nog steeds toeneemt. Die toenemende verharding en bebouwing zorgt voor een aantal negatieve neveneffecten voor onze samenleving. Dit gaat niet enkel ten koste van open ruimte voor landbouw en natuur maar ook van het landschapsbeeld. De sterk verspreide bebouwing zorgt ervoor dat onze autoverplaatsingen en CO2 uitstoot door transport blijven stijgen en zo worden de aanleg en het onderhoud van infrastructuur onbetaalbaar. We zien een verlies aan biodiversiteit door de versnippering van natuur en een grote druk op de voedselproductie. Dit leidt niet alleen tot landschappelijke verschraling, maar het maakt ons ook kwetsbaarder voor overstromingen en droogte en het vergroot bovendien onze ecologische voetafdruk. Het is hoog tijd voor een andere aanpak.

De huidige Vlaamse Regering pleit daarom voor een ‘bouwshift’ in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Met die bouwshift willen we meer inzetten op kernversterking en tegelijk onze open ruimte beschermen en versterken.

De workshop

Steden en gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid in de uitwerking van de bouwshift. Die lokale overheden staan dicht bij de burger, vaak via adviesraden en middenveldorganisaties.    

VRP ontwikkelde samen met Endeavour en Departement Omgeving een workshop*, specifiek gericht aan deze lokale groepen.  

Na het volgen van deze workshop heb je:

  • meer inzicht in de gevolgen van versnipperde bebouwing (‘urban sprawl’) in Vlaanderen en in de noodzaak van een bouwshift
  • meer inzicht in de kansen en voordelen van de bouwshift, zoals o.a. leefkwaliteit, voorzieningen, mobiliteit, groene ruimte, gezondheid, kernversterking, lokale economie en bedrijvigheid, …
  • kennis van voorbeelden die toegepast kunnen worden in de eigen gemeente
  • een overzicht aan concrete acties en oplossingen waar je als groep verder mee aan de slag kan gaan in je gemeente.

Duur

De workshop bestaat uit twee delen, die best op twee verschillende momenten worden uitgevoerd:

  • Deel 1 bestaat uit 4 oefeningen en duurt 2,5 uur. Uit te voeren met de volledige groep.
  • Deel 2 bestaat uit een laatste oefening en duurt 1,5 uur. Dit deel kan worden uitgevoerd met een kleinere groep.

Aanbod

De workshop wordt op vraag en enkel onder begeleiding aangeboden.  

Het basispakket voor de volledige workshop onder begeleiding kost € 625,- (incl. voorbereidingstijd begeleider, excl. verplaatsing- en printkosten). Wij rekenen geen BTW aan.

Via de inschrijvingsknop kan je deze workshop aanvragen. Je geeft enkele voorstellen van data door wanneer de workshop kan plaatsvinden. Hou rekening met de duur van de workshop zoals hierboven beschreven! Daarna zorgt de VRP voor een begeleider en brengen we jullie met elkaar in contact.

De aanvrager zit vooraf samen met de begeleider om de workshop kort voor te bereiden en verwachtingen af te stemmen.  

*Deze workshop is een vervolg op de GECORO presentatie ‘recepten voor de bouwshift’ van de VRP. GECORO’s die deze presentatie hebben gevolgd en graag een stapje verder gaan, kunnen deze workshop aanvragen. Het is geen vereiste om de presentatie te hebben gevolgd om deze workshop te kunnen aanvragen.

Deze workshop kwam tot stand in samenwerking met:

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).