nieuws
actualiteit

Lockdown. Aanmoediging voorzitter, team, bestuur VRP

actualiteit
Apr
2020

Beste leden en abonnees, wie had dit enkele weken geledenkunnen voorspellen? Een wereldwijde lockdown die onze levens, economie enmaatschappij helemaal op zijn kop zou zetten. Samen met het team en het bestuurvan de VRP hoop ik dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren.


hoe kunnen we de crisis benutten om ruimtelijke issues aan te pakken?

Deel uw ideeën!

Voor de ruimtelijke planning en stedenbouw betekentCOVID19 – en de pandemieën die volgens wetenschappers nog zullen volgen –andermaal een onvoorspelbare maar niet te negeren factor. Over hoe demaatschappij in het algemeen en ons vakgebied in het bijzonder met virussen –en andere crises – zullen moeten omgaan, is het laatste woord nog niet gezegd. DeVRP wil toch alvast het debat op gang trekken. Via onze sociale media (twitter,facebook en LinkedIn) hebben we een column van bestuursleden Jens Aerts (vanuitNew York) en Dirk Lauwers (over mobiliteit in tijden van corona, en erna)gedeeld. We horen graag uw reactie op hun ideeën! Pik er het medium uit dat uhet best bevalt en deel uw bedenkingen.

Deze debatsessies op onze sociale media zullen na de paasvakantie een vervolg krijgen in een reeks online webinars onder de noemer #PostCoronaTalks. Welke ruimtelijk-maatschappelijke zwakheden legt deze crisis bloot? Hoe kan de ruimtelijke planning en stedenbouw volgens u bijdragen om deze hiaten te helpen aanpakken? Welke bijdrage levert een kwalitatieve (publieke) ruimte in tijden van physical distancing? Hoe maken we onze leefomgeving tout court gezonder? Hoe maken we van een gezonde leefomgeving een inclusief verhaal? Hoe kunnen we deze crisis benutten om een aantal ruimtelijke issues aan te pakken?


De VRP gaat (tijdelijk) online

Voor de VRP is deze quarantaine geen meevaller: lezingen en congressen passen nu eenmaal niet in het anderhalvemeterbeleid van de federale overheid – maar dat is niet onoverkomelijk. Het belangrijkste is dat we de richtlijnen volgen om onder de curve te blijven. Wij proberen deze moeilijke omstandigheden alvast positief te bekijken. Zo geeft Corona ons net dat duwtje dat we nodig hadden om te starten met de digitalisering van ons aanbod, zoals de hierboven vermelde #PostCoronaTalks.

Op 6 mei (15-17uur) zal de geannuleerde duolezing van SanderVan Duppen en Jonas De Maeyer hervat worden. Zij zullen vertellen hoe aankomstwijken een brug kunnen slaan tussenmensen en functies en waarom segregatie en ongelijkheid meer op de ruimtelijke agendamoeten komen. Noteer deze gratise-lezing alvast in uw agenda. En laat ons achteraf weten wat u ervan vond! Op9 juni plannen we het digitaal startmoment van onze reeks over ‘Ruimte en Zorg’,ter vervanging van ons voorjaarscongres.

Een druk VRP-najaar

Ons plan is nog steeds om na de zomervakantie wél uit ons kot te komen. De hoogtepunten van het VRP-najaar – de studiereis naar Göteborg (17-20 september) en de Werelddag van de Stedenbouw (19 november, Beveren-Waas) – zullen tot nader order gewoon doorgaan. U kunt ook al inschrijven voor de tweede editie van de Masterclass Vastgoedrekenen en onderhandelen. Of om het met de Duitse schrijver en arts Peter Bamm te zeggen: Aus den Traumen der Frühling wird im Herbst Marmelade gemacht. (Met de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt).

Wees voorzichtig en zorg goed voor uzelf!

Ann Verhetsel (uittredend voorzitter), team en bestuurvan de VRP

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

Dank je! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.