nieuws

Kandidaatstelling tot 29 oktober 2021

Vorig jaar stak corona een stokje voor onze jaarlijkse ‘Meelopers-stage’. Dit jaar hopen we deze interessante uitwisseling tussen studenten en omgevingsambtenaren opnieuw een plek te geven in onze programmatie. Tenzij COVID er anders over beslist, natuurlijk. Gemeenten die bereid zijn om in 2022 een student een stage aan te bieden bij de omgevingsambtenaar, kunnen zich tot 29 oktober 2021 kandidaat stellen.

Studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hebben erdoorgaans weinig idee van wat de job van gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA)precies inhoudt. Er zijn dan ook weinig kandidaten voor deze boeiende, maaronbekende job. Een omgevingsambtenaar levert mee de input voor eengemeentelijke ruimtelijke visie en moet tegelijk een goede koorddanser zijn diedeze visie en lokale politieke belangen met elkaar kan verzoenen. Wat zijn demooie kanten van dit beroep? Wat maakt het soms moeilijk? Waaruit bestaat eendag in het leven van een GOA zoal? Geef een student de kans om een week lang‘mee te lopen’ in uw gemeente en zet zo het uitdagende beroep vanomgevingsambtenaar in de kijker bij een jonge generatie planners.

Concreet

Concreet gaat het om een ‘kijkstage’ tussen 1 februari en 30 april 2022 waarin de student 5 dagen lang onder de vleugels van de omgevingsambtenaar wordt genomen. Het is niet de bedoeling dat de student grote opdrachten vervult maar dat hij/zij kan observeren, leren en vragen stellen. Hier en daar kan hij/zij misschien wat kleinere taken uitvoeren.

Bent u bereid om een student zo’n stage aan te bieden in deze periode? Mail dan tegen 29 oktober 2021 onderstaand invulformulier naar info@vrp.be met als vermelding ‘kijkstage student 2022’. Op het invulformulier noteert u een beknopt promotekstje en vermeldt u de ruimtelijke uitdagingen die de student in uw stad, gemeente of intercommunale kan ontdekken. 

Begin november lanceren we de campagne naar studenten enstellen we hen het aanbod van de gemeenten voor. In de loop van januari latenwe weten of we voor uw gemeente een student hebben. Indien ja, brengen wij umet hem/haar in contact en spreken jullie onderling verder af welke dagen destudent komt ‘meelopen’.

Hier vindt u het invulformulier. Graag het ingevulde formulier tegen 29 oktober mailen naar info@vrp.be met als mededeling ‘kijkstage student 2022’

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).