nieuws

Oproep wedstrijd fietsinfrastructuur

Dec
2020

Deadline: 1 maart 2021

Dat de leefbaarheid van onze steden mee wordt bepaald door de manier waarop we ons verplaatsen, hoeft geen betoog. Duurzame mobiliteitsconcepten zijn dé hefbomen om te komen tot bereikbare, toegankelijke, veilige en klimaatbestendige steden en gemeenten. Kwalitatieve fietsinfrastructuur neemt hierin een bijzondere rol omdat zij talloze kansen biedt voor de opwaardering van de stedelijke ruimte en de dagelijkse publieke cultuur.

Stad en Architectuur vzw en Fietsberaad Vlaanderen willen via een wedstrijd Vlaamse projecten onder de aandacht brengen die onze steden en gemeenten leefbaarder maken door in te zetten op fietsvriendelijke infrastructuur. De wedstrijd wil wijzen op het belang van een zorgvuldige vormgeving en hoge ontwerpkwaliteit als voorwaarde voor een geslaagd fietsproject.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • projecten gerealiseerd in Vlaanderen en Brussel
 • voorlopig of definitief opgeleverd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2021
 • uit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en infrastructuur. In aanmerking komen fietswegen, -bruggen, -tunnels, -stallingen maar ook ontwerpen voor de publieke ruimte (pleinen, parken, woonomgevingen …) onder de voorwaarde dat de realisatie van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur een essentieel deel uitmaakt van de ontwerpopgave.

Het dossier, in het Nederlands opgesteld, moet samengesteld zijn uit:

 • het inschrijvingsformulier
 • een projectfiche, op basis van een vooraf vastgelegdetemplate
 • een technisch dossier, in digitale vorm, bestaande uitalle relevante tekeningen van het project, minstens 5 afbeeldingen van derealisatie en een toelichting bij het project en het proces
 • het akkoord voor deelname van de opdrachtgever
 • een aangifte van in acht te nemen vermelding van auteurs (van foto’s).

Selectie

Alle ingediende projecten worden voorgelegd aan de vakjury die de meest interessante en representatieve projecten weerhoudt. Deze projecten worden opgenomen in een tentoonstelling en mogelijk een publicatie. De vakjury duidt vijf finalisten en de winnaar aan.
Er is geen prijzengeld verbonden aan de wedstrijd.

Praktisch

Wedstrijdreglement, inschrijvingsformulier en projectfiche zijn te downloaden via www.stadenarchitectuur.be.
Projecten kunnen ingediend worden:

 • per e-mail (info@stadenarchitectuur.be);
 • per post (Stad en Architectuur vzw, Rijschoolstraat 4/201, 3000 Leuven (poststempel geldt als bewijs)
 • of op 1 maart 16u op het kantoor van Stad en Architectuur: Tweebronnengebouw, Diestsestraat 49, Leuven)

Meer info: petra.griefing@stadenarchitectuur.be | 016 22 22 39

Foto: Intercommunale Leiedal

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).

M A I L E R L I T E