nieuws
actualiteit

Persartikels ‘COVID-19 en planning’

actualiteit
Apr
2020

Top vijf

De coronacrisis heeft een aantal zwaktes en sterktes blootgelegd in onze steden op verschillende vlakken. De afgelopen weken lieten de scherpste pennen uit de (internationale) pers hun gedachten de vrije loop over de relatie ruimtelijke planning-stedenbouw en gezondheid. VRP-bestuurslid Dirk Lauwers pikte er de interessantste uit. Wij maakten uit zijn selectie een Top 5. 

  • How our cities can reopen after the COVID-19 pandemic | Richard Florida en Steven Pedigo Als de lockdown opgeheven wordt, mogen overheden niet vervallen in business-as-usual, want er zullen nog pandemieën komen, al dan niet met de naam COVID-19. De auteurs stellen een tienpuntenplan voor, gebaseerd op wat we weten over de huidige pandemie en kennis van de geschiedenis. Met dit tienpuntenplan zullen volgens Florida en Pedigo onze steden, economie en burgers/werknemers voorbereid zijn op toekomstige crises.
  • Effective quarantines and strong towns | Spencer Gardner De auteur ziet in de maatregelen tegen de bestrijding van COVID-19 vooral een gebrek aan besef van schaal. Hij verwijst naar een studie ten tijde van Ebola, die aantoont dat restricties op verschillende schaalniveaus veel efficiënter zijn dan een algemene lockdown. Bovendien is het minder zwaar voor burgers op plekken zonder virushaarden. De uitspraak dat bewoners van suburbia beter af zijn dan stadsmensen tijdens een pandemie, wijst hij van de hand: niet densiteit is de belangrijkste factor, maar wel of de plek in kwestie al dan niet lijkt op een complex ecosysteem/gecompliceerde machine …
  • Deze professor blijft positief: ‘De coronacrisis helpt de wereld te veranderen’ Interview van Leon van Heel (AD) met Jan Rotmans, professor Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De professor ziet veel mogelijkheden in de coronacrisis en voorspelt het einde van het neoliberalisme.
  • Pandemics are also an urban planning problem | Ian Klaus Interview met Michele Acuto, professor Global Urban Politics (Universiteit van Melbourne) gespecialiseerd in stedelijke gezondheid. Acuto geeft aan dat zijn vakgebied zich in het verleden wellicht iets te vaak gefocust heeft op gezondheid in grootsteden. Corona is een wereldwijd probleem: het gaat over een besmette arbeider in peri-urbaan Wuhan die naar de semi-urbane Duitse stad Beieren reist om de arbeiders aldaar op te leiden. Dit interview botst soms op de ongemakkelijke spanning tussen wat stedenbouwkundig wenselijk is (verdichten, zorg centraliseren) en wat vanuit het oogpunt van virusbestrijding de beste oplossing is. Maar zeker het lezen waard.
  • What a coronavirus recovery could look like | Laura Bliss Over hoe (Amerikaanse) steden sterker kunnen komen uit de sociale en economische ontwrichting die corona heeft aangericht. In dit interview is Michael Berkowitz aan het woord, een guru op het vlak van stedelijke ‘ramp-aanpak’, hij werkte o.m. als crisismanagement ten tijde van 9/11. De man heeft een zeer ruime blik op hoe steden hun weerbaarheid kunnen vergroten. En heeft erg boeiende zaken te vertellen over crisismanagement op (groot)stedelijk niveau.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

Dank je! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.