nieuws
beleidsadviezen

De Vlaamse meerderheidspartijen bereikten op 09/12/2020 een akkoord over de bijsturingen
aan het “instrumentendecreet” en een voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening wat betreft de woonreservegebieden. Dit parlementair initiatief
kwam er nadat er op een ontwerp van het Instrumentendecreet in een hoorzitting in de
Commissie Omgeving van het Vlaams Parlement (18-19 februari 2020) heel wat kritische
reflecties werden gegeven. Ook de VRP heeft toen in haar tussenkomst een aantal
bekommernissen aangekaart.

Gezien het voorstel van decreet over de woonreservegebieden een nieuw element vormt
nodigt de Commissie de VRP – net als de andere sprekers op de hoorzitting – uit een
schriftelijk advies te geven tegen uiterlijk 11 februari 2021.
De VRP gaf reeds op 18 december 2020 een spontaan advies uit over het bereikte akkoord
door de meerderheidspartijen. Voorliggend advies focust nu enkel op het voorstel van
decreet inzake woonreservegebieden. We hernemen onze voornaamste bekommernissen uit
het vorig advies, maar gaan op een aantal aspecten dieper in en leggen ook enkele nieuwe
accenten. Lees het advies hier.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).