nieuws

VRP in Taskforce Bouwshift van Minister Demir

Jun
2021

Foto (c) Dimitri Houtteman, BBL.

Op 1 juni is een Taskforce Bouwshift van start gegaan. Minister Demir heeft tot de oprichting ervan beslist na het opiniestuk van 29 maart 2021 waarin de VRP in coalitie met de Boerenbond, BBL, Natuurpunt en NAV gezamenlijk opriepen om de planschaderegeling in het instrumentendecreet en de aanpak van de bouwshift grondig te herbekijken.

De Taskforce Bouwshift krijgt als opdracht een strategie en roadmap uit te werken met concrete en doortastende maatregelen in functie van een haalbare en betaalbare bouwshift. Die maatregelen omvatten adequate instrumenten en rechtszekere regelgeving om het overtollige en slecht gelegen juridisch aanbod af te bouwen. Ook moeten ze bijkomend ruimtebeslag in openruimte bestemmingen verminderen en verdichting op goed gelegen locaties realiseren. De koppeling met andere beleidsdoelstellingen inzake betaalbaar wonen rekening houdende met woonbehoefte, klimaat, blue deal, biodiversiteit, landbouw, economische vitaliteit, extra bos, … moet daarbij opgenomen worden. Vertrekpunt bij deze opgave is het verzamelen van correcte, verfijnde en geactualiseerde cijfergegevens.

Vier experts zijn aangeduid als penhouders en krijgen de taak de Taskforce te gaan leiden: Mieke Paelinck, Peter Lacoere, Jan Boeckaert en Hans Tindemans (namens VRP). Verder bestaat de Taksforce uit een vijftiental experts uit ruimtelijke planning, de bouwsector, vastgoed, juridische hoek en administratie. Voor de VRP zijn hierin Marjolijn Claeys en Steven Hoornaert aangeduid. Naast de Taskforce met experten komt er nog een klankbordgroep met een tiental stakeholders en maatschappelijke actoren.

De opdracht loopt tot 30 november 2021. Dan verwacht de minister een voorstel van roadmap, actieplan en billijke schaderegeling.

De VRP is erg tevreden met de samenstelling en taakstellingvan deze Taskforce Bouwshift. Volgens ons is dit een unieke kans om de bouwshiftnu definitief op de juiste rails te zetten.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).

M A I L E R L I T E