nieuws
publicaties

Woonscan Provincie Antwerpen brengt voor het eerst alle woonuitdagingen in kaart

Hoe scoren de 69 steden en gemeenten van Provincie Antwerpen op betaalbaarheid, energie, welzijn…?

publicaties
Feb
2024
Hoe kunnen we betaalbaar blijven wonen, onze woningmarkt aanpassen aan de demografische shift en gewapend zijn tegen de klimaatverandering? De provincie Antwerpen ontwikkelde voor elk van de 69 lokale besturen een woonscan. Deze biedt een diepgaande analyse van het wonen en de woonomgeving in een gemeente. Met deze cijfers in handen kunnen lokale besturen gefundeerde beslissingen nemen die hun lokaal woonbeleid voor de komende legislatuur zullen bepalen.

Op basis van de woonscans zien we voor de volledige provincie Antwerpen ook enkele duidelijke tendensen:

  1. Betaalbaarheid van wonen

De kosten voor het verwerven en huren van woningen blijven stijgen, waardoor wonen voor veel mensen steeds minder betaalbaar wordt. Tussen 2010 en 2022 steeg de mediaanprijs van een woonhuis met maar liefst 125.000 euro. Ook op de private huurmarkt zijn de prijzen aanzienlijk gestegen. Daarnaast blijft de situatie op de sociale huurmarkt zeer nijpend: er staan in onze provincie 61.427 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning en de gemiddelde wachttijd bedraagt 4,5 jaar.

  1. Demografische veranderingen

Het aantal inwoners in onze provincie stijgt naar verwachting tot ruim 2 miljoen in 2040. Een derde (36,8%) van de huishoudens zal dan uit één persoon bestaan, een toename van 50.000 ten opzichte van vandaag. Ook wordt verwacht dat in 2040 een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zal zijn. Dit vraagt om meer geschikte huisvesting voor oudere en hulpbehoevende mensen. Het huidige aanbod aan woonzorgcentra en assistentiewoningen is ontoereikend om aan deze groeiende vraag te voldoen.

  1. Impact van klimaatverandering

Klimaatverandering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals hittestress en toenemende neerslag. Vooral in overstromingsgevoelige gebieden vraagt dit om een aangepaste aanpak van de waterhuishouding. Daarnaast kan ontharden een belangrijke rol spelen. Vandaag is 42,2% van de ruimte voor huizen en tuinen verhard. Ook onze gebouwen moeten duurzamer worden gebouwd en ingericht. De helft van de woningen en appartementen in onze provincie heeft nog een EPC label D of lager. En ongeveer 91% van de energie die huishoudens gebruiken voor hun verwarming, kwam in 2021 nog uit fossiele bronnen.

Meer weten ...

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).