activiteiten
voorjaarscongres

2021. Voorjaarscongres. De 15 minutenstad in Vlaanderen?

Foto © Katrien Vos/Stad Turnhout

In een vierdaags digitaal voorjaarscongres buigen we ons over het vraagstuk ‘Wat kan het concept van de 15 minutenstad betekenen voor Vlaanderen?’. Kernidee van een 15 minutenstad is dat inwoners binnen 15 minuten wandelen of fietsen dagelijkse voorzieningen moeten kunnen vinden. Internationaal kwam de 15 minutenstad naar voor als aantrekkelijke insteek na de coronacrisis en lockdown. Ook in de VRP-synthesenota PostCoronaTalks kreeg dit concept dan ook een prominente plek. Tijdens het voorjaarcongres gaan we kritisch in op de kansen en uitdagingen bij de toepassing van dit concept in Vlaanderen. Kunnen we een concept op maat van grootsteden als Parijs, Melbourne, Barcelona, … ook in onze regio toepassen?

Nabijheid, ruimtelijke kwaliteit en inclusiviteit

Tijdens de lockdown hebben we noodgedwongen onze buurt en delokale economie (her)ontdekt. We ontdekten ook hoe essentieel sociale contactenen bepaalde beroepen (zorgverlener, winkelier, …) of functies (bakker, school,sportclub, …) zijn. Hij deed ons ook beseffen dat de toegang tot essentiëlezaken niet voor alle buurten en maatschappelijke groepen gelijk is en we werdenons (terug) bewust van de nood aan en nabijheid van groen en natuur. De diversevormen van lockdown deden ons ook stilstaan bij onze mobiliteit: wat zijnessentiële verplaatsingen? Hoeveel basisvoorzieningen heb ik op wandelafstand? Watis de betekenis van openbaar vervoer voor kwetsbare groepen en de ongelijkeverdeling tussen verkeersruimte en verblijfsruimte? Kortom, nabijheid, ruimtelijkekwaliteit en inclusiviteit kwamen  centraal te staan.

De 15 minutenstad – hoe toepassen op Vlaanderen?

Die aandacht voor nabijheid van voorzieningen en kwaliteit van publieke ruimte kunnen we best ook postcorona meenemen, schreven we in de VRP-synthesetekst PostCoronaTalks. We schoven dan ook de 15 minutenstad naar voor als aantrekkelijk concept. Om tot gezonde, duurzame en inclusieve leefomgevingen te komen, hebben we immers nood aan ambitieuze concepten.

Het vraagstuk dat we op het voorjaarcongres willen beantwoorden is hoe we dit ambitieuze idee kunnen omzetten in beleidskeuzes, processen en projecten. Hoe realiseren we het idee van 15 minutenstad in onze regio met versnipperde bebouwing en veeleer lage densiteit? Hoe kan dit concept toegepast worden in stedelijk beleid of kernversterkend beleid? Hoe houden we rekening met diverse leefstijlen en gaan we om met socio-economische processen en verschillen in diverse ruimtelijke contexten? Welke rol kunnen data en digitale technologie spelen in het realiseren van meer nabije, inclusieve en gezonde leefomgevingen?

Vierdaags digitaal congres

Tijdens het voorjaarscongres brengen we de mogelijkheden en beperkingen van het concept van 15 minutenstad voor Vlaanderen in beeld. Vanuit een kritische benadering van dit concept gaan we in op de tools die steden en gemeenten kunnen inzetten in het realiseren van een 15 minutenbeleid.  Zowel analytische beschouwingen als concrete cases komen aan bod. De vier dagen zullen elk dieper ingaan op één specifiek thema. Het voorjaarscongres maakt ook deel uit van de Week Van De Straat.

Programma

Praktisch

De lezingen zullen online doorgaan via Zoom. Na inschrijving krijg je van ons een bevestigingsmailtje; check ook zeker je spamfolder!

VRP Voorjaarscongres 2021 in samenwerking met:

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).