nieuws
publicaties

Inspiratieboek Attractieve Mobipunten

publicaties
Sep
2019

Download het e-boek!

Basisbereikbaarheid is voortaan het centrale begrip in het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Om dit te realiseren, is het combineren van vervoersmodi noodzakelijk en zullen er overal in Vlaanderen ‘Mobipunten’ komen, waar men van het ene vervoersmiddel op het andere kan overstappen. Mobipunten zijn bij uitstek plekken waar ruimte en mobiliteit elkaar ontmoeten. Het is dan ook een belangrijke opgave voor de vervoerregio’s om ze optimaal met elkaar te verknopen.

Het ‘Inspiratieboek Attractieve Mobipunten’ toont aan de hand van concrete cases hoe vervoersactoren en gemeenten samen kunnen werken aan een Vlaamse versie van Transit Oriented Development. De e-publicatie, die tot stand kwam met steun van het kabinet van Vlaams minister Weyts en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, is een initiatief van de VRP, Stramien, Vectris en BUUR. Dat het in Vlaanderen anders kan, gaf de VRP in 2016 aan in haar ‘Manifest Mobiliteit 2.0 – Pleidooi voor een betere (stad)regionale samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling’. Download het e-boek Attractieve Mobipunten

Tips voor vervoerregio’s

Kies voor duurzame mobiliteit. Benut de kans die basisbereikbaarheid en de vervoerregio bieden om duurzame mobiliteit te realiseren en lokale en bovenlokale mobiliteitsvraagstukken aan elkaar te koppelen.

Verknoop mobiliteit en ruimtelijk beleid | Behandel in de vervoerregioraad niet enkel pure mobiliteitsvraagstukken. Maak ook afspraken over en investeer in ruimtelijke ontwikkelingen op knooppuntlocaties.

Ontwikkel een netwerk- en corridorbenadering | Gebruik ruimtelijke analyses van ontwikkelingskansen in functie van de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio. Stem mobiliteitsnetwerken en mobipunten op elkaar af en behoudt de projectregie – ook na de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio.

Wees selectief in groei en verdichting rond mobipunten | Bij kleinere – al dan niet perifere –  mobipunten is werken aan de kwaliteit en de inrichting van de knoop het belangrijkst. Bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak niet gewenst.

Mobipunten als hefboom voor lokale projecten | Ontwikkel mobipunten als plekken waar je graag wil zijn, en niet als een plaats waar je snel weg wil zijn. Maak je mobipunten attractief en beschouw ze als visitekaartjes voor je gemeente en/of regio.

Win de VRP planningsprijs | Ontwerp attractieve mobipunten en ga voor de VRP planningsprijs!

Het Inspiratieboek kwam tot stand in samenwerking met

In opdracht van:

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).