Om onze bedrijven de komende decennia voldoende ontwikkelingskansen te kunnen blijven aanbieden moet zo snel mogelijk een actief locatiebeleid worden opgezet voor diverse types bedrijvigheid.

Met de publicatie Ruimte voor logistiek wil de VRP de ruimtelijke uitdagingen met betrekking tot duurzame logistiek onder de aandacht brengen. Vertrekkend van de opgaves inzake duurzame logistiek en zuinig ruimtegebruik worden enkele aanbevelingen geformuleerd. 

Naast enkele algemene beschouwingen focussen we op drie speerpunten:

(i) stedelijke logistiek;

(ii) bedrijventerreinmanagement en locatiebeleid en;

(iii) internationale logistieke knopen en corridors. We gaan tot slot ook nog in op enkele bestuurlijk organisatorische opgaves.

We zien de publicatie als een opstart naar verdere dialoog en actie op het terrein. Ook voor de VRP zal deze publicatie een vertrekpunt zijn om in de werking extra in te zetten op kennisdeling rond ruimtelijke economie, duurzame logistiek en ruimte voor bedrijvigheid.

De digitale publicatie kwam tot stand met steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De tekst is het resultaat van een aantal verkennende gesprekken tussen diverse experten en stakeholders op het snijvlak van mobiliteit, economie en ruimte. 

Een eerste reeks gesprekken vond plaats in een VRP Lab eind 2019; een tweede reeks van drie rondetafelgesprekken vond plaats eind 2021-begin 2022.

Lees de publicatie hier.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).