nieuws
Vlaamse Planningsprijs

VRP Planningsprijs 2021

Vlaamse Planningsprijs
Apr
2021

Foto © Canva

DEADLINE: 24 juni 2021 – 17u
Lees het volledige reglement en download het inschrijfformulier!

De VRP Planningsprijs bestaat sinds 2004 en wordt traditioneel uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw (noteer alvast 18 november 2021 in je agenda). Ben je opdrachtgever of -nemer van een kwalitatief hoogstaand project (studie, plan, ontwerp of realisatie)? Waag dan je kans! Met de prijs wil de VRP interessante en innovatieve projecten kenbaar maken aan een groter publiek en op die manier initiatieven voor gelijkaardige, kwalitatief hoogstaande projecten stimuleren. Ook kleinschalige projecten met een innovatief karakter kunnen de Planningsprijs winnen.

Wat kan je winnen?

  • Een publicatie in het VRP-vakblad RUIMTE over de gelauwerde inzending(en) waarin het plannings- en ontwerpproces, de ingezette instrumenten, de betrokken partners, de aangewende middelen en de resultaten in beeld worden gebracht
  • De voorstelling van het winnende project/proces op een studiedag aan een breed (vak)publiek

Wanneer wordt de prijs uitgereikt?

De Vlaamse Planningsprijs 2021 zal worden uitgereikt op de “Werelddag van de Stedenbouw” op 18 november 2021 (locatie te bevestigen).

Wie kan een project inzenden?

De inzender kan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn (ontwerper, onderzoeker, uitvoerder van een studie…). Indien opdrachtnemers een dossier wensen in te dienen, kan dat enkel mits een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever, dat bij de inzending gevoegd wordt. Zonder dit attest kan de inzending niet bekroond worden. Wanneer je verscheidene onderdelen behorend tot eenzelfde studie/plan/ontwerp/project wenst in te zenden, is de contactpersoon zelf verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderdelen. Het geheel wordt door de jury beschouwd als één enkele inzending.

Wat kan zo’n inzending inhouden?

De inzendingen kunnen studies, plannen, ontwerpen en projecten zijn. Om de drempel voor inzending zo laag mogelijk te houden, wordt gewerkt met één inzendingsronde.

Wat steek je in je inzending?

a) een volledig en correct ingevuld officieel inschrijvingsformulier;

b) plannen en foto’s die voldoende inzicht geven in het project, zoals:

  • plan met situering van de (geplande) ingreep in zijn ruimere context;
  • plan van inplanting gebouwen, openbaar domein, infrastructuur;
  • max. 10 foto’s van bestaande situatie;
  • max. 10 foto’s van nieuwe situatie (indien van toepassing).

c) bijkomende documentatie die volgende aspecten belicht:

  • het gevoerde proces (overlegmomenten, communicatie, participatie …);
  • het project en ontwerp;
  • de maatschappelijke winsten van het ruimtelijk planningsproces (bv. op het vlak van open ruimte, duurzame mobiliteit, sociale inclusie …).

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).