Bodem, bloemen & buren

als basis voor no-nonsense ontharding

De opgave om in Vlaanderen de omslag te maken van netto verharding naar netto ontharding is een planologische en maatschappelijke uitdaging van jewelste. De snelheid en de schaal waarmee we ontharden – en ruimte creëren voor groen en water – moeten drastisch omhoog, maar dan moeten er eerst oplossingen gevonden worden voor belangrijke drempels zoals financiering en voldoende lokaal draagvlak. Nog zo’n drempel is (het idee van) extra groenbeheer. Voor buitenstaanders kan dit contra-intuïtief lijken, maar groendiensten staan niet altijd te springen om te ontharden. Meer groen zorgt immers voor extra groenonderhoud en de capaciteit van veel gemeentelijke onderhoudsploegen staat vandaag al onder druk.
lees artikel
M A I L E R L I T E