Garanties voor de boeren en meer natuur en bos

Auteur: Christophe Vandevoort (01-03-2011) | Met de strategische inzet van ruimtelijke uitvoeringsplannen wil het Vlaams gewest landbouw, bos en natuur meer ruimte geven. De participatie van de lokale besturen en het maatschappelijk middenveld is daarbij cruciaal. De natuur- en landbouworganisaties hebben zich alvast achter deze aanpak geschaard.
lees artikel