Na de 'Klimaatzaak' en de 'Woonzaak', de 'Ruimtezaak'?

'Stel...' Stel dat we op zoek zouden gaan naar wie voor de falende ruimtelijke ordening in Vlaanderen verantwoordelijk zijn en dat we hen juridisch aansprakelijk zouden stellen voor begane fouten. Wat zou dat opleveren? En welke gevolgen zou dat hebben voor instrumenten als de bouwshift en de voorgestelde planschadevergoeding We daagden een juridisch expert uit deze vragen onder de loep te nemen.
lees artikel
M A I L E R L I T E