Sociale huur in Vlaanderen

Auteur: Sien Winters (01-03-2018) | Met een sociaal huuraanbod dat amper 6% van de woningvoorraad bedraagt en een armoederisico dat een stuk hoger ligt, gaapt er in Vlaanderen nog altijd een groot gat tussen droom en daad. Als het over armoede in de eigen achtertuin gaat, duikt weerstand op. Zozeer zelfs dat de Vlaamse overheid in 2009 met het ‘Grond- en Pandendecreet’ de gemeenten heeft<br /> verplicht om een minimum aantal sociale huurwoningen te realiseren.
lees artikel