Projectleiders directie Ruimte

Stad Kortrijk

Als projectleider van (voornamelijk multidisciplinaire) projecten ben je verantwoordelijk voor de globale coördinatie van één of meerdere projecten in hun volledige traject vanaf het moment van de vraag of de nood aan het project, de voorbereiding, de planning, de realisatie tot de overdracht van het project aan gebruikers en beheerders. Je bewaakt de planning en het budget, je garandeert de kwaliteit. Tijdens het volledige traject van de projecten sta je in voor zowel de afstemming met alle diverse actoren en aspecten, als voor de financiële en de technische opvolging van het project. 


We leggen met deze selectie een wervingsreserve aan voor de latere invulling van de functies van projectleider stadsvernieuwing, projectleider gebouwenvernieuwing, projectleider vastgoed, projectleider energie, projectleider mobiliteit en projectleider wijkrenovaties. Afhankelijk van je eigen voorkeur, achtergrond, kennis en interesse kan je voor één of meerdere van deze functies in aanmerking komen. 


Diverse teams in onze directie Ruimte zoeken op korte termijn versterking . Wil je als projectleider in één van deze teams vanuit jouw domein graag mee plannen en bouwen aan de stad van overmorgen? 


Schrijf je nu in!


 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. De medewerkers van de directie Ruimte maken van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze bijna 77.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. De directie Ruimte zorgt ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. Zij maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.


Als projectleider kan je terecht in één van de teams van de directie ruimte. In de infobundel lees je meer over de missie en activiteiten van de diverse teams en hun lopende projecten. 

 

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN? 


Je bent het aanspreekpunt en de trekker van projecten die een focus hebben op stadsvernieuwing, gebouwenvernieuwing, gebouwenbeheer, vastgoed, energie, mobiliteit of wijkrenovatie.

Je bent de leider van één of meerdere van deze projecten in al zijn tussenfasen. Je leidt een volledig traject vanaf het moment van de vraag of de nood aan het project, de voorbereiding, de planning en de realisatie tot uiteindelijke overdracht van het project aan gebruikers en beheerders.

Je bereidt de planning en het budget voor en dit binnen de budgettaire krijtlijnen en maakt financiële prognoses op en rapporteert hierover aan het projectteam, je teamverantwoordelijke en je directeur. Je signaleert en motiveert tijdig de nodige budgetwijzigingen. Waar mogelijk werk je actief mee aan de opmaak van subsidiedossiers in de zoektocht naar bijkomende financiële middelen.

Je stelt een gedragen projectdefinitie op met oog voor het gewenste programma, alle ambities en kwaliteit en duurzaamheid. Je bewaakt de scope gedurende het hele traject en stuurt deze in overleg bij waar nodig.

Je leidt deze projecten proactief en in overleg met alle betrokken (interne en externe) actoren. Je bevraagt op positief-kritische wijze de verwachtingen van de interne of externe klant en stuurt deze waar nodig inhoudelijk, financieel of procesmatig bij. Je doet voorstellen en reikt alternatieven aan.

Je bewaakt de uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken en ook de kwaliteit hiervan. Je organiseert overlegmomenten, schrijft verslagen uit en je neemt de nodige beslissingen binnen de afgesproken verantwoordelijkheden (op basis van diverse data en informatie).

Je pakt de knelpunten of verbeterpunten in de realisatie van jouw projecten structureel aan om zo de processen te optimaliseren.

Je onderhoudt een optimale samenwerking met de collega’s die instaan voor de uitvoering van het (administratieve luik) van het project. Waar nodig raadpleeg je tijdig je collega-projectleiders of begeleiders of je teamverantwoordelijke voor advies.

Je bouwt een breed netwerk uit binnen en buiten de organisatie om zo op de hoogte te blijven van de projecten die invloed kunnen hebben op jouw opdracht. 

Je volgt het project op als leidend ambtenaar en controleert en begeleidt de uitvoering van de werken van de aannemers en controleert de veiligheid en kwaliteit op de werven. Afhankelijk van het project word je hierin bijgestaan door het studiebureau en/of je collega-werftoezichter.

Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende partners van het project. Je communiceert (pro)actief over het verloop van het project aan de stakeholders of je ondersteunt op een actieve wijze de klant hierin. Je onderhoudt regelmatige contacten met de klant en andere betrokkenen om te reageren en te anticiperen op veranderingen.


Meer info


 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en waarden. 

 


WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.

Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.

Maaltijdcheques van 7,50 euro.

Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.

Gratis aansluiting bij GSD-V.

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Fietsvergoeding.

Eindejaarspremie.

Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).

Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.

Mogelijkheid tot telewerk.

We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.

Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende projecten bij en voor Stad Kortrijk.


Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

 


AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 


Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A (bij voorkeur in een relevante richting. Een eerste ervaring in projectleiding is zeker een meerwaarde.  

OF Je hebt geen masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar wél minstens één jaar ervaring in projectleiding en je slaagt voor een online niveau- en capaciteitstest. 


 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 30 augustus 2023, énkel digitaal via deze link


 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 056 27 85 73 of via vacatures@kortrijk.be.


Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

 

nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).