activiteiten
vormingsreeks

Opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling 2022

-VOLZET-

De VRP-opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling gaat in op diverse aspecten van gebieds- en realisatiegericht ruimtelijk ontwikkelingsbeleid in Vlaanderen. De opleiding is expliciet gericht op het aanpakken van ontwikkelingen die de gemeentegrenzen overstijgen. De Vlaamse open ruimte heeft immers nood aan bovenlokale projecten en programma’s die kwaliteitsinjecties toevoegen en die interbestuurlijk gedragen worden.

Tijdens het vijfdaagse vormingstraject zoomen we in op de verschillende projectfases en het procesmanagement van gebiedsgerichte projecten. De opleiding heeft aandacht voor praktijk en theorie en omvat een terreinbezoek. De belangrijkste invalshoek is die van de ruimtelijke planning. Ook aanverwante disciplines (milieu, mobiliteit, economie, landschapsontwikkeling en bestuurskunde) komen aan bod.

DAG 1 | 18 februari | Introductiedag, situering en inleiding

We starten de opleiding met de theorie rond gebiedsontwikkeling vanuit bestuurskundig, ontwerpmatig en inrichtingsstandpunt. Inzichten uit verschillende disciplines rond gebiedsontwikkeling komen aan bod en worden bediscussieerd. Met deze theoretische introducties in het achterhoofd gaan we in de namiddag interactief aan de slag. Wat zijn kansen voor gebiedsontwikkeling in de praktijk van de deelnemers? Op welke knelpunten botsen zij? Wat verwachten zij van de opleiding. Vervolgens gaan we aan de slag met vragen uit hun projecten/gebieden.
Locatie: Ecohuis | Turnhoutsebaan 139 | 2140 Antwerpen)

DAG 2 | 18 maart | Hoe maak ik een goed gebiedsgericht verhaal?

Gebiedsontwikkeling is vaak geënt op een wervend verhaal, dat de sterktes van het gebied belicht en verenigt. Hoe bouw je best zo’n verhaal op? Wat is hierbij belangrijk? We sluiten af met een workshop waarbij we met concrete vragen van de deelnemers aan de slag gaan.
Locatie: Mundo-B | Edinburgstraat 26 | 1050 Elsene

DAG 3 | 22 april | Procesmanagement en instrumenten. Hoe een goed verhaal in de praktijk brengen?

Welke instrumenten kunnen ingezet worden voor gebiedsontwikkeling? Hoe kunnen ze gecombineerd worden om het verhaal in de praktijk te brengen? Er wordt aandacht besteed aan verschillende manieren om zo’n proces aan te pakken en te sturen. We gaan ook dieper in op de do’s en dont’s bij het betrekken van stakeholders.
Locatie: Mundo-B | Edinburgstraat 26 | 1050 Elsene

DAG 4 | 20 mei | Hoe hou je een gebiedsgericht proces gaande?

Tijdens deze lesdag maken we nog eens een round-up van de verschillende aspecten van een gebiedsgericht project en proces. We gaan ook nog dieper in op de bestuurlijke aspecten. Hoe omgaan met wisselende omstandigheden? Hoe bouw je aan een sterke, flexibele structuur om een proces steeds nieuwe dynamiek te geven en het project gaande te houden?
Locatie: Ecohuis | Turnhoutsebaan 139 | 2140 Antwerpen)

DAG 5 | 10 juni | Terreinbezoek

Plaats/project nog niet gekend.

Praktisch

Locaties: Ecohuis Antwerpen & Mundo-B Brussel
De prijzen zijn inclusief: vier lesdagen en het terreinbezoek + broodjeslunch en dranken
Deelname: € 775 (VRP-leden) | € 900 (Nieuwe leden. Deze prijs behelst het tarief voor de volledige reeks, inclusief VRP-lidmaatschap)
Omdat we iedereen de kans willen geven om deel te nemen, vragen we om met maximaal 2 personen/organisatie in te schrijven.

Annuleren kan tot uiterlijk 21 januari 2022.
Indien u annuleert na deze datum, wordt de reeks volledig aangerekend.
U kunt wel steeds een collega in uw plaats laten deelnemen.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

M A I L E R L I T E