activiteiten
vormingsreeks

Webinar bedrijven en duurzaam ruimtegebruik

Traject Duurzame Bedrijventerreinen

Tijdens het eerste webinar voor de reeks gaan we in op het thema ruimtegebruik. Slim omgaan met de beschikbare ruimte is immers essentieel voor het realiseren van de bouwshift, dit gaat niet enkel op voor wonen, maar ook voor bedrijvigheid. In regio’s waar de ruimte voor bedrijven nu reeds sterk onder druk staat, beginnen creatieve oplossingen te ontstaan.

Met het project De Stapel werden de mogelijkheden voor het verticaal circulair bedrijfsgebouw voor gestapelde productie in detail onderzocht. De studie werd in opdracht van intercommunale Leiedal uitgevoerd door een transdisciplinair ontwerpteam, in het kader van het Europees samenwerkingsproject Circ-NSR.  

In het eerste deel van de webinar geeft Leiedal een toelichting over de opzet van het project en de belangrijkste bevindingen. In het tweede deel gaat Rasschaert Advocaten dieper in op de juridische structuur en de uitdagingen op vlak van beheer die gepaard gaan met het delen en stapelen van bedrijfsruimte.  

Duurzame bedrijventerreinen  

Het verduurzamen en het klimaatadaptief maken van haar bedrijfssite is doorgaans niet de kernactiviteit van een bedrijf. Vanuit Europese hoek, maar ook België en Vlaanderen worden er echter steeds hogere eisen gesteld naar energieprestaties, waterhuishouding, duurzame mobiliteit, biodiversiteit... Zo gaan (middel)grote bedrijven een continue rapportering moeten doen van hun inspanningen (CSRD) en wordt duurzaamheid steeds belangrijker om gunstige leningen te verkrijgen bij banken (EU Taxonomie). Door bedrijventerreinen gezamenlijk onder handen te nemen — enerzijds door een stevig kader in te bouwen en anderzijds door de ondernemers daarin goed te begeleiden — kunnen we het verschil maken.

De huidige Vlaamse Regering pleit voor een ‘bouwshift’ in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Met die bouwshift wil men de toename aan verharde oppervlakte stoppen en onze open ruimte beschermen en versterken. Door slim om te springen met de ruimte die overblijft, kunnen we voldoende plaats behouden voor werk en economie.

Traject duurzame bedrijventerreinen

Om in te gaan op deze uitdagingen organiseert VRP in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant het traject ‘Duurzame Bedrijventerreinen’. Tijdens een inspiratiedag en drie webinars worden oplossingen verkend hoe bedrijventerreinen kunnen verduurzamen en hoe er voldoende plaats behouden wordt voor werk. Nadien worden drie terreinen begeleid bij het toepassen van concrete maatregelen. Tenslotte trachten we uit dit alles lessen te trekken voor de toekomst.

In samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant. Mede mogelijk gemaakt door UNIZO, POM Vlaams-Brabant en Interleuven.

Programma

14u00 – 14u15 | Introductie van de reeks door An Rekkers

14u15 – 14u45 | Toelichting van het project De Stapel door intercommunale Leiedal

14u45 – 15u00 | Vraag & antwoord

15u00 – 15u30 | Toelichting van de juridische structuur en bijhorende uitdagingen door Rasschaert Advocaten

15u30 – 15u45 | Vraag & antwoord 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).