nieuws
VRP afstudeerprijs

Afstudeerprijs 2013

VRP afstudeerprijs
Nov
2013

Op de Werelddag van de Stedenbouw (12 november 2013, Gent) werd de jaarlijkse VRP-Afstudeerprijs uitgereikt aan twee laureaten: Karel Van den Berghe (UGent) en het duo Jonas Knapen/Jeroen Stevens (KU Leuven). Vincent Caluwé, Mira Rooman, Ben Van Dessel en Ellen Verbiest (Artesis) kreeg een nominatie.
(Foto: Reporters. Van links naar rechts: Peter Cabus, Peter Vermeulen, Jonas Knapen)

Teatro Oficina, São Paolo

Het werk van Knapen en Stevens (‘Urbanism and stages of insurgence: teatro oficina, Bexiga, São Paolo)’ bevat een uitgebreide historische én ruimtelijke analyse en een ontwerpvoorstel voor de site van het ‘Teatro Oficina’ in de wijk Bexiga in São Paolo, Brazilië. De auteurs vertellen hoe tijdens hun verblijf in Brazilië een interessante coproductie tot stand is gekomen met de sociaal-culturele sector en een specifieke actor daarbinnen: het Teatro Oficina, een groep experimentele theatermakers die zich in 1953 op deze site vestigden. De jury apprecieert hoe de auteurs treffend illustreren hoe ontwerp, over de disciplines heen, kan worden ingeschakeld als een manier om te onderhandelen. De appreciatie van de jury gaat uit naar de rol die beide auteurs als ontwerper hebben opgenomen. Bovenal beloont de jury dit werk omdat de resultaten aantonen hoe concrete maatschappelijke problemen, waarmee het professionele veld dagelijks wordt geconfronteerd, kunnen worden aangepakt. Hoewel Engelstalig, leest het eindwerk als een trein. De auteurs tonen volgens de jury een grote gevoeligheid, zowel in de analyse als in het ontwerp. De jury looft de poëtische kwaliteit van dit eindwerk waarbij ruimtelijk ontwerp als een nederig instrument wordt ingezet om meerwaarde voor alle betrokken actoren zichtbaar te maken.

Hitte-eilandeffect

Karel Van den Berghe maakt in zijn eindwerk ‘Onderzoek naar het stedelijk hitte-eilandeffect, studiegebied Gent’ een analyse van de temperatuurverschillen in de stad Gent (dag en nacht). De parameters die deze temperatuurverschillen veroorzaken en de gevolgen voor de bevolking komen aan bod. De auteur stelt zich in zijn eindwerk de vraag hoe een stedelijke groei gerealiseerd kan worden zonder dat de hitte een zodanig hoog niveau bereikt dat het een gevaar voor de volksgezondheid vormt. Op basis van het door hem uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek formuleert de auteur mogelijke maatregelen waarmee rekening gehouden kan worden in bijvoorbeeld het ontwerpen van publieke ruimte. De jury ondersteunt het pleidooi van de auteur om beleidskeuzes en debatten over klimaatsverandering wetenschappelijk te onderbouwen en beslissingen (meer) te baseren op wetenschappelijk uitgevoerd onderzoek. Het wetenschappelijk jargon is niet voor iedereen even uitnodigend en het werk zal daardoor niet voor alle personen even toegankelijk zijn, maar een artikel in Ruimte en de bevlogenheid waarmee de auteur zijn verhaal op een VRP-avond kan vertellen, maken het wetenschappelijke jargon ongetwijfeld beter verteerbaar voor niet-wetenschappers. Aldus de jury.

Frimagron

Het werk ‘Frimangron’ van Vincent Caluwé, Mira Rooman, Ben Van Dessel, Ellen Verbiest (Artesis) kreeg een nominatie. De jury was onder de indruk van de verfrissende onderzoeksmethodiek die deze studenten hanteerden bij de ruimtelijke analyse van Frimangron, een volkse buurt nabij het stadscentrum van Paramaribo (Suriname).

22 inzendingen

In totaal werden 22 eindwerken (OVERZICHT VAN ALLE 22 INZENDINGEN) ingediend. Vijf daarvan stroomden door naar een tweede ronde:

  • Een brede scholenkluster in Kuregem als activator van een strategisch stadsproject. Els Canini (VUB)
  • Frimagron. Vincent Caluwé, Mira Rooman, Ben Van Dessel en Ellen Verbiest (UA)
  • Urbanism and stages of insurgence: Teatro Oficina, Bexiga, São Paolo.Jeroen Stevens en Jonas Knapen (KUL)
  • Wonen in het bos rond Brussel. Een alternatieve ontwerpersblik op Suburbia. Benoît Denayer (KUL)
  • Onderzoek naar het stedelijk hitte-eilandeffect, studiegebied Gent. Karel Van den Berghe (UGent)

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

Dank je! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.