nieuws
VRP afstudeerprijs

Afstudeerprijs 2015

VRP afstudeerprijs
Nov
2015

Op 27 november 2015 werden op de Werelddag van de Stedenbouw de winnaars van de VRP-Afstudeerprijs bekendgemaakt: Laura Rijsbosch (VUB) en Michiel Duré (UA) met respectievelijk ‘Productief Landschap als bron voor ruimtelijke ontwerp-strategieën in peri-urbane gebieden’ en ‘Contactzone Noorderlaan: Reworking Antwerp City’. Twee eindwerken werden genomineerd: ‘Kan een flexibel ruimtelijk uitvoeringsplan ook rechtszeker zijn? De eeuwige discussie tussen planologen en juristen’ van Emma Vanderstraeten (UGent) en ‘Towards a territorial and urban integration of Gaza Camp, Jordan. The main road as mediating figure.’ van Lennert Rasking, Tina Pinxten, Emmanuel Van Oost en Machiel Van Nieuwenhove.
Meer informatie over de eindwerken van de VRP-Afstudeerprijs 2015

De winnaars konden de prijsuitreiking niet bijwonen, de genomineerden wel. Op de foto ziet u (boven van links naar rechts): Sylvie Van Damme (voorzitter VRP), Bram Vermeulen (Eurostation/jurylid), Mieke Gevaert (SoGent/juryvoorzitter) en Peter Cabus (secretaris-generaal departement Ruimte Vlaanderen). De genomineerden waren er wel bij (onder, van links naar rechts): Lennert Rasking, Emmanuel Van Oost, Machiel Van Nieuwenhove en Emma Vanderstraeten. © Merlin Meuris, Reporters

LAUREAAT. Productief Landschap als bron voor ruimtelijke ontwerp-strategieën in peri-urbane gebieden. Laura Rijsbosch.

Het werk van Laura Rijsbosch bevat een degelijke, wetenschappelijk sterk onderbouwde analyse van de tendensen van peri-urbane gebieden, alsook een uitgebreide verkenning van het begrip ‘productief landschap’ en de rol van de landbouw daarin. Het werk bevat strategieën en concepten aan de hand waarvan een ruimtelijke toekomstvisie voor peri-urbane gebieden (in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest) gestuurd kunnen worden. Het werk past deze strategieën en concepten vervolgens toe op een concrete case in de Brusselse rand. De appreciatie van de jury gaat uit naar de degelijke analyse van de tendensen en de verkenning van het thema. Ook de diverse strategieën die de auteur uitwerkt en daarbij veel concepten in beeld brengt, oogst bijval. Dat het werk zowel qua thema als qua uitwerking maatschappelijk relevant is, lijdt volgens de jury geen twijfel. Bekijk de presentatie van dit werk

LAUREAAT. Contactzone Noorderlaan: Reworking Antwerp City’. Michiel Duré.

Michiel Duré formuleert een nieuwe visie voor de contactzone tussen het grootstedelijk gebied Antwerpen en de Antwerpse haven. Deze zone ligt tussen de Noorderlaan (20ste-eeuwse verlengstuk van de Leien) en de spoorbundel Vosseschijn (aan de grens van het zeehavengebied). De masterproef toont hoe de reconversie van het gebied gezocht moet worden in duurzame – hoofdzakelijk opnieuw economische – ontwikkeling die inspeelt op de nabijheid van het stadscentrum, de watergebonden bedrijvigheid en de bewoners van Luchtbal, een wijk gekenmerkt door een hoge graad van werkloosheid. Via aantakking op een stadsdistributienetwerk kan het gebied zijn ligging als troef optimaal uitspelen. Dit netwerk kan uitgebouwd worden op het bestaande trein- en tramnetwerk. De jury apprecieert de rake analyse van de problematiek van het gebied en de voorgestelde visie om de problemen om te buigen naar kansen. De jury waardeert de verfrissende concepten en ontwerpvoorstellen op stads- en wijkniveau. De ‘spreidstand’ tussen de verschillende schaalniveaus wordt door de auteur probleemloos overbrugd en elk schaalniveau is evenwaardig uitgewerkt.

Naast twee winnaars krijgen ook twee inzendingen een nominatie, een ‘kwaliteitsstempel’ van de jury:

NOMINATIe. ‘Kan een flexibel ruimtelijk uitvoeringsplan ook rechtszeker zijn? De eeuwige discussie tussen planologen en juristen’. Emma Vanderstraeten.

Dit eindwerk van Emma Vanderstraeten vertrekt vanuit de vaststelling dat relatief veel ruimtelijk uitvoeringsplannen sneuvelen wanneer zij aangevochten worden bij de Raad van State. Op basis van Arresten van de Raad van State Afdeling Rechtspraak tracht de auteur te doorgronden aan welke randvoorwaarden RUP’s moeten voldoen, opdat deze bij zulke juridische toets wél overeind zouden blijven. De auteur behandelt daarin o.a. de keuze om in RUP’s nabestemmingen, faseringen en indicatieve ontsluitingen op te nemen. De appreciatie van de jury gaat uit naar de goed gedocumenteerde en juridisch onderbouwde analyse, naar de heldere verwoording van juridisch-administratieve aspecten alsook naar de kritieken en de poging om tot aanbevelingen te komen, zowel ten aanzien van ruimtelijk planners als van juristen.

NOMINATIE. ‘Towards a territorial and urban integration of Gaza Camp, Jordan. The main road as mediating figure.’ Lennert Rasking, Tina Pinxten, Emmanuel Van Oost en Machiel Van Nieuwenhove.

De tweede nominatie is een soort streefbeeldstudie voor de hoofdstraat van Gaza Camp, een Palestijns vluchtelingenkamp in Jordanië. De straat is een segment van de weg tussen de stad van Jerash en het Dibbeen Reservaat, een toeristische (en bijgevolg ook economische) trekpleister. De appreciatie van de jury gaat in het bijzonder uit naar de fijngevoelige ontwerpen op de schaal van kleinschalige stadsontwerpen, die zeer goed lijken in te spelen op lokale behoeften en ruimtelijke condities van de omgeving. Ook de wijze waarop de verschillende auteurs erin geslaagd zijn om een in beeld en taal samenhangend eindresultaat af te leveren, wordt door de jury gewaardeerd.

Jury: Mieke Gevaert (voorzitter), Elisabeth Wouters (secretaris), Kristien Lefeber, Isabelle Loris, Gunther Slagmeulder, Philippe Teughels, Kathleen Van de Werf en Bram Vermeulen.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

Dank je! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.