nieuws
VRP-afstudeerprijs

Op 21 november 2019 werd op de Werelddag van de Stedenbouw de jaarlijkse VRP-Afstudeerprijs uitgereikt. Die ging naar het duo Jelle De Vries en Pierre Jadoul (KU Leuven).

De thesis staat in het teken van onderzoek dat beide auteurs deden naar ‘Climate Change in the Zambezi Delta’ (Mozambique). Hun werk kadert in een ruimer onderzoeksproject rond klimaatverandering in stedelijke deltas. Pierre en Jelle stellen dat de oorspronkelijke buffering tegen klimaatverandering in de Zambezi Delta sterk is afgenomen door de kunstmatige wijziging van de waterafvoer in functie van intensieve landbouwteelten en door roofbouw op de mangrovebossen. Op basis van een analyse van het watersysteem komen de auteurs tot voorstellen voor het herstel van waterbuffers in lager gelegen gebieden die in periodes van droogte kunnen aangewend worden. Maatregelen voor herstel van mangroves in gelijkaardige systemen inspireerden hen tot een voorstel van multifunctionele pieren die ook het herstel van mangroves realiseren. De jury onderstreept de vele kwaliteiten van het werk. De auteurs zijn erin geslaagd om het zeer complexe deltasysteem voldoende te doorgronden om tot realistische oplossingen te komen. Bovendien stellen ze vrij eenvoudige ingrepen voor met materialen van eigen streek wat de haalbaarheid van hun voorstellen versterkt. Ze komen zelfs tot eenvoudige handleidingen die bewoners kunnen hanteren om hun eigen woningen meer te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het eindwerk is niet alleen inhoudelijk goed onderbouwd, de voorstellen zijn ook zeer mooi vorm gegeven. Tot slot gaat het afstudeerwerk over een zeer actueel thema. Het feit dat ze verder gewerkt hebben op een aantal gemeenschappelijke principes over de verschillende betrokken stedelijke delta’s heen, maakt dat hun werk ook een relevantie heeft voor de Vlaamse context. Aldus de jury.

Naast het winnend eindwerk werden er vier eindwerkengenomineerd:

  • Gewestplan-vrij Wuustwezel. Het afschaffen van de gewestplannen in relatie tot het realiseren van de betonstop.
    Ellen Van Mechelen (KU Leuven/Gent)
  • Op weg naar de betonstop : verkenning doorheen theorie en praktijk naar een gemeentelijk actieplan.
    Tobias Hooftman (Universiteit Gent)
  • Wie is er bang voor de stad? Analyse van het politieke discours over en de argumenten tegen tramuitbreidingen in drie Vlaamse randgemeenten. Liese Loverix (Vrije universiteit Brussel)
  • Vergroening zonder verdringing. Lessen uit een vergelijkende analyse van Park Tour & Taxis / L28 en Park Spoor Noord.
    Anton De Boeck (KU Leuven/Gent)

Klik hier om het volledige juryverslag te lezen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).