nieuws
openruimtebeker

Robrecht Bothuyne, Johan Danen, Willem-Frederik Schiltz, Bruno Tobback en Wilfried Vandaele

Parlementsleden Robrecht Bothuyne, Johan Danen, Willem-Frederik Schiltz, Bruno Tobback en Wilfried Vandaele winnen de eerste openruimtebeker. Met deze prijs wordt elke maand iemand in de bloemetjes gezet die zijn nek uitsteekt voor de open ruimte. Als leden van de ‘Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen’ dienden zij een resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering aanbevelen het ruimtebeslag in Vlaanderen zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Ze doen dat met een goed onderbouwde nota waarin hun bekommernis over de open ruimte in Vlaanderen duidelijk naar voren komt. Namens de open ruimte: bedankt, heren!

Vlnr: Robrecht Bothyune (CD&V), Johan Danen (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open-VLD), Bruno Tobback (sp.a) en Wilfried Vandaele (NV-A)

Beknopte inhoud van het voorstel tot resolutie

De vijf commissieleden hameren op de urgentie van een doorgedreven, goed onderbouwd klimaatbeleid dat niet alleen ambitieus, maar ook breed gedragen is. Ze bevelen de Vlaamse Regering aan om werk van te maken van dat draagvlak zodat iedereen zich van de noodzaak bewust wordt en bereid zal zijn om inspanningen te leveren: burgers, overheden, bedrijven, landbouw, energie-, transport-, bouwsector … De Commissie vraagt de Vlaamse Regering om hun aanbevelingen zo snel en efficiënt mogelijk in een geïntegreerd beleid om te zetten.

In het luik ruimtelijke ordening pleit de commissie voor een spoedige stopzetting van het ruimtebeslag/de verharding van de open ruimte in Vlaanderen. Hiertoe moeten volgens de parlementsleden gedetailleerd vastgelegde tussentijdse doelstellingen worden opgenomen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Bothuyne (CD&V), Danen (Groen), Schiltz (VLD), Tobback (s.pa) en Vandaele (NV-A) tonen zich sterke voorstanders van een beleid dat volop inzet op herbestemming, verdichting, kernversterking en inbreiding. Ze willen in de toekomst geen openruimtebestemming meer omzetten naar een harde bestemming tenzij na grondige studie blijkt dat het de beste oplossing blijkt te zijn van alle alternatieven. Naast een klimaatvriendelijk natuur- en een integraal waterbeleid pleiten ze onder meer voor toejuichbare concepten als cohousing, Transit Oriented Development en verhandelbare bouwrechten.

Naast de openruimtebeker – en eeuwige dank vanwege de open ruimte – ontvingen de winnaars ook een ‘Verklaring van de rechten van de open ruimte’. De leden van de Vlaamse Regering kunnen ook allemaal de prachtige, fel gegeerde beker ontvangen. Het enige wat ze hoeven te doen is deze inspirerende resolutie integraal goedkeuren.

De uitreiking van de maandelijkse openruimtebeker is een voortvloeisel van het congres ‘Open ruimte, open blik’ (maart 2016). Initiatiefnemers zijn de VRP, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Team Vlaams Bouwmeester, Erasmushogeschool Brussel, Hogeschool Gent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).

M A I L E R L I T E