wouter van reeth (inbo)

De openruimtebeker van april gaat naar Wouter Van Reeth, die samen met enkele collega’s van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) een voortreffelijk Natuurrapport schreef. Het document heeft als doel beleidsmakers correct te informeren over hoe het gesteld is met de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten (ESD) in Vlaanderen. ESD zijn de voordelen die ecosystemen opleveren voor de mens: fijn stof filteren, water zuiveren, voedsel produceren, gewassen bestuiven …Levensnoodzakelijke diensten, met andere woorden.

Deze manier van nadenken over de wisselwerking natuur-maatschappij is nog niet ingeburgerd in Vlaanderen, laat staan dat politici de cruciale waarde van ecosysteemdiensten meenemen in de besluitvoering. Het rapport is een uitstekende aanzet om de perceptie over het belang van ecosysteemdiensten (in concreto: meer open, groene ruimte) te keren.

Wouter Van Reeth haalde onlangs De Standaard met harde cijfers uit het rapport: volgens berekeningen zouden we per kilogram fijn stof die bomen opvangen € 57 op gezondheidsuitgaven kunnen besparen of een mogelijk besparing van 20 à 23 miljoen per jaar. Extra bos zal dus niet alleen onze gezondheid, maar ook onze gezondheidsuitgaven ten goede komen. Het zijn net die harde, wetenschappelijk onderbouwde cijfers die de zachte open ruimte nodig heeft om burgers en politici van haar belang te overtuigen. Namens de open ruimte, bedankt Wouter Van Reeth!

Over het Natuurrapport 2016

Het Natuurrapport 2016 onderzoekt hoe het denk- en waarderingskader van ecosysteemdiensten – op verschillende beleidsniveaus – kan bijdragen tot een duurzamer landgebruik en een verbetering van de biodiversiteit. Het Natuurrapport vormt een eerste assessment van de ecosystemen en hun diensten voor Vlaanderen. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werkte hiervoor nauw samen met andere wetenschappelijke instellingen, overheden en het maatschappelijke middenveld.

De Openruimtebeker is een voortvloeisel van het congres ‘Open ruimte, open blik’ (maart 2016). Partners zijn de VRP, Vlaamse Landmaatschappij, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Team Vlaams Bouwmeester, Erasmushogeschool, Brussel, Hogeschool Gent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).