nieuws
openruimtebeker

Openruimtebeker september 2019

Sabine Caremans en Raf Aernouts

openruimtebeker
Sep
2019

De openruimtebeker van september gaat naar Sabine Caremans (Provincie Antwerpen) en Raf Aernouts (OCMW Antwerpen) voor het vrijwaren van 65 ha landbouw- en natuurgronden in de Antwerpse Zuidrand. Het OCMW verkocht deze gronden, die dankzij een sterke en gedeelde visie op open ruimte in publieke handen bleven.

Ook functies bleven behouden: natuurgebied bleef natuurgebied, landbouwgrond bleef landbouwgrond. Dit alles gebeurde in intens overleg met lokale besturen, burgers, natuur- en landbouwverenigingen; een evenwichtsoefening tussen diverse belangen waar veel overtuigingskracht aan te pas is gekomen. De bekerwinnaars zijn daarbij steeds op zoek gegaan naar de best mogelijke situatie voor iedereen, niet het minst voor de open ruimte. Namens de open ruimte, bedankt Sabine en Raf!

Sabine Caremans, coördinator van ‘Beleefbare Open Ruimte Antwerpse Zuidrand’ (BORAZ), heeft het proces in gang gezet toen het OCMW zijn gronden te koop aanbood. Met BORAZ willen de provincie, de Vlaamse overheid, de omliggende gemeenten en verschillende organisaties het lappendeken van bossen, akkers en waterlopen in de dicht bevolkte Antwerpse Zuidrand beter met elkaar verbinden en toegankelijker maken. Dat is nodig omdat de open ruimte er sterk onder druk staat door verkavelingsdrang en drukke verkeersaders (E19, A12, gewestwegen).

Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en Bos waren geïnteresseerd in de natuurgebieden. Kempens Landschap heeft de meeste landbouwgronden overgenomen. Het financiële luik werd geklaard dankzij middelen van de gemeenten, de provincie, burgers (voor de aankoop van de gronden voor Natuurpunt) en een extra verwervingssubsidie van € 500.000.

Deze samenwerking heeft de open ruimte in de Antwerpse Zuidrand een enorme dienst bewezen, maar het is desalniettemin toch een fragiel partnerschap dat veel inspanning kost. Verschillende engagementen rond het onderhoud van trage wegen en het beheer van privégronden moeten jaarlijks hernieuwd worden. En natuurlijk is ook de onvermijdelijke weerstand tegen het project. Voor de jury van de Openruimtebeker is dit – ondanks de moeilijkheden – een voorbeeldig en succesvol gevoerd proces. Het OCMW krijgt dan weer bloemetjes voor zijn out-of-the-boxdenken. Namens de open ruimte: bedankt Sabine en Raf!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).

M A I L E R L I T E