nieuws
VRP-afstudeerprijs

VRP Afstudeerprijs 2020

Lien De Saegher

VRP-afstudeerprijs
Jan
2021

Proficiat, Lien De Saegher!

Foto: © Lien De Saegher

Op 6 januari 2021 reikte de VRP haar jaarlijkse Afstudeerprijs uit, waarmee ze innovatieve en creatieve eindwerken rond een ruimtelijk of stedenbouwkundig onderwerp in de spotlight wil zetten. De Afstudeerprijs 2020 gaat naar Lien De Saegher (KU Leuven campus Gent).

Lien onderzocht in haar masterproef hoe in de lagere school al de eerste kiemen gelegd kunnen worden voor ‘ruimte-educatie’. Uit haar onderzoek blijkt dat wonen in het basisonderwijs nog altijd stereotiep wordt benaderd. Het ideaal dat er naar voren wordt geschoven is de vrijstaande woning, en sommige leermiddelen kennen bovendien negatieve connotaties toe aan wonen in de stad. Uit gesprekken blijkt dat leerkrachten wel openstaan voor ‘ruimte-educatie’, maar niet altijd affiniteit hebben met het onderwerp. De thesis brengt ook de perceptie van kinderen in kaart. Zo hebben de meesten als woonwens een villa, kinderen uit het dorp denken later in een open of halfopen bebouwing te zullen wonen. Lien maakte zelf een creatief lessenpakket en testte het succesvol uit. Het bleek in de woonverwachting een lichte verschuiving naar meer compacte woonvormen teweeg te brengen. Dit soort onderzoek is nooit eerder gebeurd en legt als eerste bloot dat leermiddelen een stereotiepe kijk op de ruimte ondersteunen. De thesis legt een belangrijke basis om verder uit te zoeken hoe leermiddelen meer in lijn kunnen komen met de ruimtelijke realiteit. De jury moedigt Lien aan kanalen te vinden om haar lespakket verder te verspreiden.

Het juryverslag van de Afstudeerprijs vind je hier.

Hieronder vind je ook een overzicht van al onze deelnemers:

StudentTitel werkMarie-LineRanschaertTiny Houses als alternatieve woonvorm in VlaanderenFienPauwelynDe Seine-Scheldeverbinding: de kansen voor de Vlaamse afval en recyclagesectorIve DeKeselOp weg naar meer flexibiliteit in Vlaanderen: een conceptuele link tussen planfiguur en vergunningSimon DejongheStadsregio zonder/met visieDriesPattynSocio-ecological dynamics in Lisbon’s Hortas Urbanas(NL: Socio-ecologische dynamieken in Lissabons moestuinen) Nathalie CasteelsDiversiteit in Sociale Huisvesting: Stadsvernieuwing vs. StadsontwikkelingStadsverbreding als een strategie om sociale huisvesting een plaats te geven in Gent (Case Watersportbaan)Milo KeunenDe Mobiliteitshub, het station van morgenKate Kerkhofs
(PieterjanMaes)Kleine verbindingen: een open visie voor Borgerhout intra muros NielsGrootjansLandbouwpark Utrecht als ‘New Deal’ tussen stad en land. JasperBoussaertKoppelkansen bij vrijgekomen landbouwgebouwen.Naar de realisatie van een robuuste open ruimte.Casestudy op het Meetjesland.Henri LebbeZwemmen in de stad. Waterwegen als publieke ruimteHelenaNeyt(1) Blauwgroen netwerk. Concepten voor een vernieuwing van de waterhuishouding in Paramaribo-Noord 
(2) Blauwgroen netwerk. Ontwerpende verkenning voor eenblauwgroen netwerk in proeftuin Morgenstond
MoranneDepreeuwBetonstop in de mediaDieter RoelsVerenigen van sport en ecosystemen in NeerpedeMichelleVennekensIlha do Joaneiro, From living in the grey to living in colour. NeelEerdekensDe rol van projectontwikkelaars in de realisatie van autoluwe woonwijkenMilenaVleminckx-HuybensWhat role for the Steenweg in Brussels? – Fromundervalued corridors under tension to qualittative backbones for the polycentric city.JurgenCeuppensHoe woont de stad in de stad? Een etnografisch-morfologisch woononderzoekLisaMoysonRichtlijnenvoordeimplementatievanvegetatieineenstedelijkecontext.Case-study:StuivenbergsiteDriesVounckxen SamNeelDE MOBILIST –  Op zoek naar ruimtelijke opportuniteiten in de stadsrand tengevolge van veranderende mobiliteit MashaBossaertsStappen naar een autovrije stad. Potentiële inrichting van een stadswijk na introductie van de zelfrijdende autoRobin De RidderGrensplanning. Verkenning naar de rol van de taalgrens in het ruimtelijkbeleidLauren AugustusLeefkwaliteit van buurten – Een ontwerpmatige toolbox ter inspiratie voor projectontwikkelaars ElliWambacqSocio-economische en ruimtelijke impact op schoolverplaatsingen van kinderen in Dilbeek: kan het duurzamer?Lien DeSaegherRuimte-educatie, draagvlakverbreding voor het verdichtingsdiscours door educatie in het onderwijsBavo SmetsWater als hefboom: plannen voor de kust, kansen voor Nieuwpoort. Oude landschappen in een nieuw klimaatThomasVermeirDe financialisering en betaalbaarheid van nieuwe stadsbuurten: DeVaartkom in LeuvenThibaut Van der BekenVi Krever Ett Hjem! (Noors voor: wij hebben nood aan een woning/thuis)

Meer info

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

M A I L E R L I T E