De Bouwshift rond Gent

Hoe Veneco aan kernversterking en open-ruimtevrijwaring werkt

De voorbije jaren heeft Veneco, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de streekontwikkeling van de 21 steden en gemeenten in de ruime regio rond Gent, een aantal initiatieven genomen om de bouwshift uit te rollen in zijn werkingsgebied. Het accent ligt daarbij steeds op de beide pijlers van de bouwshift: zowel vrijwaren van de open ruimte als versterken en verdichten van kernen. Auteurs: Steven Hoornaert en Annelies De Clerq (Ruimtelijk planners Veneco).
lees artikel