De integrale omgevingsvisie. Een utopie?

Auteur: Kristien Lefeber (01-12-2018) | De urban sprawl heeft niet alleen een weerslag op infrastructuur en mobiliteit, maar ook op de kosten en het niveau van de publieke dienstverlening. Dat vraagt om een sectoroverschrijdende aanpak. Wellicht kan de nieuwe Omgevingswet, die in Nederland in 2021 van kracht wordt, ons daarbij een handvat aanreiken.
lees artikel