Dorp 2.0. Ontwerpend onderzoek naar kernversterking

Auteurs: Frédéric Rasier, Charlotte Jacobs, Filip Buyse, Esther Jacobs (01-12-2018) | Niets zo typerend voor de Vlaamse regio als de nevel van piepkleine tot middelgrote, historisch verankerde dorpskernen. Toch krijgen dorpen in de ruimtelijke ordening vaak niet meer dan een figurantenrol toebedeeld. In 'Ontwerp op maat van het dorp' (Ruimte18) gaf Maat-ontwerpers al aan dat de projectmatige stedenbouwkundige aanpak die de voorbije decennia is ontwikkeld met een uitgesproken focus op steden, niet zomaar toepasbaar is in het Vlaamse 'buitengebied'. Dorpen staan vandaag nochtans voor gelijkaardige maatschappelijke opgaven als steden. Daarom ging Maat op zoek naar een gepast ruimtelijk kader voor het dorp van de 21ste eeuw.
lees artikel