Een stedelijk huis voor iedereen

Diversiteit in de collectieve ruimte

Antropologe Ruth Soenen stapt trams op en af, hangt rond in bibliotheken en HEMA-buffetten en observeert daar het gedeelde stedelijke leven zoals het is. Het onderzoeksresultaat van al deze kleine ontmoetingen is een messcherpe analyse van de term ‘collectief’ in onze collectieve ruimte. Van daaruit zet ze een stap verder, naar het stedelijk huis, in casu de stadsbibliotheek, een plek waar ruimte wordt gecreëerd voor diversiteit en avontuur. Soms is daar een ‘barie’ voor nodig, of een vleugje homeopathische besmetting.
lees artikel