Geothermie als ruimtelijk sturend principe

Auteur: Luc Vander Elst (01-06-2016) | Als Vlaanderen tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent wil doen dalen ten opzichte van 1990, dan moet het dringend werk maken van alternatieve, ‘schone’ energiebronnen. Diepe geothermie zou voor de Kempen een valabel en duurzaam alternatief kunnen bieden. Die nieuwe energiebron is zelf weinig zichtbaar, maar heeft wel een structurerende impact op de ruimte erboven. In het kader van LABO RUIMTE bracht het Atelier Diepe Geothermie een en ander in kaart aan de hand van ontwerpend onderzoek.
lees artikel