Ruimte voor toerisme en recreatie

Auteur: Thérèse Steenberghen (01-06-2016) | In de les ‘Ruimtelijke planning voor toerisme en recreatie’, in het schakelprogramma voor de Master in Toerisme, hoort bij het inleidende hoofdstuk ‘Ruimtelijke planning voor toerisme en recreatie: gisteren, vandaag en morgen’ een eenvoudige oefening, waardoor de evolutie in kaart wordt gebracht. De begrippen ‘toerisme’ en ‘recreatie’ worden opgezocht in opeenvolgende wetteksten en plannen van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de definitie van toerisme en recreatie in dezelfde periode, en naar het landgebruik dat ermee gepaard gaat. Daardoor wordt duidelijk dat niet alleen de ruimtelijke ordening evolueerde; ook wat wij vandaag toerisme en recreatie noemen, heeft een andere invulling gekregen.
lees artikel