Open ruimte

Open ruimte is een schaars goed dat van essentieel belang is voor onze welvaart en ons welzijn. Dankzij open ruimte zijn gezonde voedselproductie, recreatie en ontspanning mogelijk. Daarnaast biedt ze oplossingen voor ingrijpende klimaatontwikkelingen zoals wateropvang bij periodes van hevige regenbuien, grondwaterbescherming bij lange periodes van droogte, plaats voor de opwekking van duurzame energie …

Last but not least zorgt de open ruimte voor levensnoodzakelijke biodiversiteit. Toch wordt open ruimte nog vaak bekeken als ‘het restje dat overblijft’ na ontwikkeling. Een samenhangende visie op de open ruimte in verschillende regio’s is nodig, zodat we haar kunnen versterken in functie van natuur, landbouw, recreatie en wateropvang. De VRP ondersteunt lokale besturen en ontwerpers in dit opzet via opleidingen en studiedagen. Samen met een consortium van openruimtepartners reikt de VRP elke maand de openruimtebeker uit aan een persoon of een organisatie die het heeft opgenomen voor de open ruimte. Lees zeker ook onze visietekst (hieronder), die tot stand kwam in het VRP-Lab ‘Open Ruimte’.

in de kijker

VRP-Visietekst Open Ruimte

prijsuitreiking

Openruimtebeker januari 2020

activiteit | 26-09-2019

2019. VRP Lab Groenblauwe klimaatoplossingen in het buitengebied

activiteit | 27-05-2019

2019. VRP Lab Groenblauwe klimaatoplossingen in stad(srand)

en ook