Open ruimte

Open ruimte is een schaars goed dat van essentieel belang is voor onze welvaart en ons welzijn. Dankzij open ruimte zijn gezonde voedselproductie, recreatie en ontspanning mogelijk. Daarnaast biedt ze oplossingen voor ingrijpende klimaatontwikkelingen zoals wateropvang bij periodes van hevige regenbuien, grondwaterbescherming bij lange periodes van droogte, plaats voor de opwekking van duurzame energie …

Last but not least zorgt de open ruimte voor levensnoodzakelijke biodiversiteit. Toch wordt open ruimte nog vaak bekeken als ‘het restje dat overblijft’ na ontwikkeling. Een samenhangende visie op de open ruimte in verschillende regio’s is nodig, zodat we haar kunnen versterken in functie van natuur, landbouw, recreatie en wateropvang. De VRP ondersteunt lokale besturen en ontwerpers in dit opzet via opleidingen en studiedagen. Samen met een consortium van openruimtepartners reikt de VRP elke maand de openruimtebeker uit aan een persoon of een organisatie die het heeft opgenomen voor de open ruimte. Lees zeker ook onze visietekst (hieronder), die tot stand kwam in het VRP-Lab ‘Open Ruimte’.

in de kijker

VRP-Visietekst Open Ruimte

artikel

De prijs van open ruimte

artikel

Waar staan we met het openruimtebeleid in Vlaanderen?

prijsuitreiking

Openruimtebeker september 2019

en ook