Adviseur Stadsontwikkeling Ruimtelijke Planning

Stad Lommel

Organisatie

Stad Lommel is een grote organisatie met een uiteenlopende dienstverlening: dagelijks komen mensen met onze organisatie in contact. Samen bouwen we aan de warme, duurzame, innoverende en bruisende stad waar gedreven medewerkers met goesting komen werken ten dienste van de burger. Dit vertaalt zich in tal van ambitieuze projecten waar zowel medewerkers, burgers als externe partijen aan meewerken.


Achter deze werking zit een team van meer dan 350 medewerkers verspreid over verschillende locaties. De variërende en boeiende jobinhoud, in combinatie met de fijne samenwerking onder collega’s zijn belangrijke troeven van onze organisatie.

Onze medewerkers zijn zoveel meer dan enthousiaste collega’s die hun job goed doen. We geloven sterk in het talent dat we in huis hebben. We bieden groeikansen aan onze medewerkers.


Door het nieuwe dienstverleningsmodel, werken we naar een nieuwe organisatiestructuur waar we door samenwerking tussen de verschillende teams beter kunnen inspelen op de steeds snellere en toenemende veranderingen en noden binnen onze samenleving. We willen onze organisatie wendbaarder maken in functie van een klantgerichte dienst- en hulpverlening.


Hoe willen we dit realiseren? Door strategisch team- en sectoroverschrijdend samen te werken. Hier vind je meer info over onze organisatie, onze missie, onze visie, onze waarden en het dienstverleningsmodel.


Om deze doelstellingen waar te maken, is stad Lommel momenteel op zoek naar een nieuwe, ambitieuze collega: Adviseur Stadsontwikkeling – Thema Ruimtelijke Planning.


Functie

Ben jij bereid om duurzame en ruimtelijk onderbouwde visies uit te werken voor de verdere (her)ontwikkeling van de stad Lommel? Wil je grotere stadsprojecten begeleiden? Kan jij de organisatie en externen adviseren over gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke plannen? Beschik je over sterke communicatieve vaardigheden?


Als adviseur stadsontwikkeling thema ruimtelijke planning geef je bij uitstek vorm aan het Lommel van morgen. Binnen stad Lommel is dit een meerledige functie:

 • Je werkt op integrale wijze en in synergie met andere thema’s (omgeving, wonen, milieu, natuur) duurzame en ruimtelijk onderbouwde visies uit voor de verdere (her)ontwikkeling van de stad;
 • Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van de opmaak van ruimtelijke plannen (RUP’s, masterplannen, ruimtelijk beleidsplan Lommel…), het uitwerken van ‘Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen’ en het vertalen van de visies en plannen naar het terrein door de opmaak van concrete instrumenten, masterplannen, RUP’s,…
 • Je bent een aanspreekpunt voor burgers, ontwikkelaars, bedrijven en andere stakeholders. Je neemt een actieve rol op in het informeren en adviseren van collega’s en het beleid omtrent ruimtelijke planning. Je begeleidt participatie- en infomomenten voor burgers in het kader van ruimtelijke visies, plannen en ontwikkelingen.
 • Als projectleider neem je een hoofdrol op in de succesvolle begeleiding van grotere stadsprojecten (tot aan de realisatiefase). Naast het coördineren van een projectteam en een adviescommissie, rijm je de ruimtelijke ontwikkelingen met diverse opgaven en voorwaarden (ruimtelijke ordening, wonen, milieu en groen…).


Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma;
 • Geen masterdiploma? Indien je slaagt voor een niveautest, dan volstaat drie jaar relevante beroepservaring;
 • Je bent geïnteresseerd in evoluties, noden en trends op vlak van ruimtelijke planning, stedenbouw, omgeving, …
 • Je hebt de capaciteit om te werken aan lange termijn visies die duurzaam en toekomstbestendig zijn;
 • Je hebt kennis van het instrumentarium en de regelgeving van ruimtelijke planning en van ontwerpend onderzoek;
 • Je hebt parate kennis en gebruikerservaring van de meest frequent gebruikte softwarepakketten en (ruimtelijke) applicaties;
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen en werkt accuraat.


Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Stad Lommel is een organisatie in volle ontwikkeling, waar voldoende uitdagingen op je wachten. Samen zetten we in op een sterke dienstverlening voor Lommelaren en bezoekers én voor onze eigen medewerkers;
 • Je komt terecht in een veilige werkomgeving, waar de kwaliteiten van jou als medewerker maximaal kunnen ontwikkelen;
 • Beroepservaring bij een andere overheid, in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen voor geldelijke- en schaalanciënniteit op voorwaarde dat die beroepservaring relevant is voor de uitoefening voor de functie waarin men wordt aangesteld;
 • Bij 2 jaar relevante ervaring bedraagt het bruto maandloon € 3.969,31. Bij 10 jaar relevante ervaring is het bruto maandloon € 4.980,76. Bij 18 jaar is dit € 6.111,20. Heb je interesse om deel te nemen aan de selectieprocedure? Dan kan je een loonsimulatie aanvragen. Je krijgt dan een berekening op maat die gebaseerd is op de specifieke functie waarvoor je solliciteert;
 • Goed werk wordt beloond met maar liefst 32 verlofdagen en gemaakte overuren worden gecompenseerd;
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdscheques t.w.v. 8 euro per dag, gratis hospitalisatieverzekering (en voordelig tarief voor familieleden) en tweede pensioenpijler;
 • Vergoeding tot maximaal 360 euro bij aankoop van een smartphone;
 • Kom je met de fiets? We belonen je extra met een fietsvergoeding;
 • Liever met het openbaar vervoer naar het werk? Dan zorgen wij voor een volledige terugbetaling;
 • Een filevrije omgeving in het mooie Noord-Limburg;
 • Afhankelijk van de functie is er de optie voor telewerk;
 • We investeren in jou door tijd en ruimte te voorzien om opleidingen te volgen;
 • We werken aan een sterke feedbackcultuur waar oprechte waardering wordt uitgesproken en we eerlijk en respectvol omgaan met elkaar;
 • Jaarlijks zorgen we voor een actieve sportdag met een ruime keuze aan activiteiten;
 • Een Lommel Fit programma dat onze medewerkers aanzet om fysiek actief en gezond te zijn;
 • Een feestelijk personeelsfeest dat jaarlijks wordt georganiseerd voor alle medewerkers van Stad Lommel.


Informatie

Voor verdere praktische informatie kan je terecht bij An Fonteyn, HR consultant bij Motmans & Partners via 0471 61 38 25 of via mail: an.fonteyn@motmansenpartners.be

De algemene aanwervingsvoorwaarden kan je opvragen. De uitgebreide functiebeschrijving kan je hier downloaden.


SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure wordt exclusief uitbesteed aan extern erkend selectiebureau Motmans & Partners en bestaat uit volgende onderdelen:

 • CV-screening op basis van diploma- en ervaringsvereisten en volledigheid van de ingediende kandidaturen;
 • Niveautesten: enkel voor kandidaten zonder masterdiploma die slagen voor de CV-screening. Kandidaten ontvangen een uitnodiging voor deze (online) proeven op 24/04/2024 en moeten deze ten laatste op 29/04/2024 om 9u00 indienen;
 • Schriftelijke proef via thuisopdracht: om te slagen moeten kandidaten minstens 50 % behalen. Kandidaten ontvangen deze opdracht op 30/04/2024 via e-mail. De inleveringsdatum is 06/05/2024 om 9u00.
 • De jurygesprekken vinden plaats in de maand mei. De exacte datum wordt tijdig aan alle kandidaten gecommuniceerd. Deze gesprekken gaan – onder voorbehoud van wijziging – door in het kantoor van Motmans & Partners te Lommel (Noordlink, Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel). Om te slagen moeten kandidaten minstens 50 % behalen; Om te slagen moeten kandidaten op iedere proef minstens 50 % van de punten behalen en in het totaal minstens 60 % (schriftelijk en mondeling samen); Alle vernoemde datums zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.


Solliciteren

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 14/04/2024.

Vergeet zeker niet om ons volgende documenten te bezorgen:

 • Gedetailleerd CV opgesteld in het Nederlands waaruit de vooropgestelde ervaringsvereisten duidelijk kunnen afgeleid worden;
 • Je motivatiebrief opgesteld in het Nederlands en met toelichting van de vooropgestelde ervaring;
 • Een kopie van je diploma.

Voor deze functie leggen we een werfreserve aan voor 2 jaar.

De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).