Beleidscoördinator directie Ruimte

Kortrijk

Als beleidsexpert ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een strategisch innovatief en toekomstproof beleid met betrekking tot een bepaald thema binnen de directie Ruimte. Je bent een cruciale schakel tussen je beleidsdomein en de uitvoering ervan. Je zorgt voor de voorbereiding, opbouw, uitbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid met als doel een geïntegreerd, organisatie breed gedragen beleid dat alle medewerkers en diensten mee ondersteunt in de uitvoering van hun kernopdracht.

We leggen met deze selectie een wervingsreserve aan voor de latere invulling van de functies van  beleidscoördinator Integraal Ruimtelijk Beleid, beleidscoördinator Klimaat, beleidscoördinator Patrimonium - en Vastgoedbeleid en beleidscoördinator Mobiliteit. Afhankelijk van je eigen voorkeur, achtergrond, kennis en interesse kan je voor één of meerdere van deze functies in aanmerking komen. 


 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. De medewerkers van de directie Ruimte maken van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze bijna 77.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. De directie Ruimte zorgt ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. Zij maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.

Als beleidsexpert kom je terecht in één van de teams van de directie ruimte. In de infobundel lees je meer over de missie en activiteiten van de diverse teams. 

 


WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid waarbij je instaat voor de opvolging van A tot Z gaande van de voorbereiding, opbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het beleidsdomein waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Je staat in voor de beleidsplanning en vertaalt de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie in trajecten, projecten en acties voor het ganse team.
 • Je verzamelt en verwerkt proactief informatie om het beleid en de inhoud van beleidsplannen met kennis en data te kunnen ondersteunen en onderbouwen.
 • Je betrekt je collega’s en relevante actoren en partners bij de beleidsontwikkeling en je toetst je voorstellen op regelmatige basis met hen af om zo proactief behoeften te kunnen capteren en het draagvlak voor je beleid te vergroten.
 • Je bereidt beleidsplannen en nota’s voor en licht ze toe in de verschillende overlegorganen.
 • Je bespreekt je beleidsvoorstellen om een visie, een plan van aanpak en bijhorende tools voor te kunnen leggen.
 • Je bouwt een systeem van monitoring op zodat de relevante indicatoren op kwaliteitsvolle wijze worden opgevolgd. Je vergelijkt deze monitoringresultaten met het vooropgestelde beleid om voorstellen te kunnen doen naar bijsturing of wijziging om de beleidsintenties te realiseren. 
 • Je onderhoudt formele en informele contacten met de collega’s en externe partners die het beleid uitvoeren om zo (neven)effecten, opportuniteiten, of structurele knelpunten in de uitvoering te identificeren en bij te sturen.
 • Je wisselt kennis en ervaring uit m.b.t. je beleidsthema en vertegenwoordigt de organisatie in overlegstructuren waarbij je een nuttig en relevant netwerk opbouwt.
 • Je ondersteunt de communicatie over beleidsbeslissingen en het beleid. Je staat in voor informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking tussen de verschillende directies, teams en de leidinggevenden, alsook met andere interne en externe (subsidie)partners. Je organiseert hiervoor leertrajecten, overleg, infosessies, workshops…
 • Je neemt constructief deel aan interne vergaderingen en zorgt voor een optimale kennisdeling met de collega’s en leidinggevende. Je formuleert suggesties of brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening. 
 • Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling, je gaat proactief te werk in het op peil houden en verbeteren van je expertise. Je zorgt dat je op de hoogte bent van de nieuwste evoluties en trends binnen je beleidsgebied met als doel een innovatief, vooruitstrevend toekomstproof beleid.


 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. 


 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende projecten bij en voor Stad Kortrijk.


 

HEB JE INTERESSE?

Lees verder via Beleidscoördinatoren directie Ruimte (A1a-A3a) | Kortrijk

Inschrijven kan tot en met 10 oktober 2023, énkel digitaal via deze link

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 056 27 85 73 of via vacatures@kortrijk.be.


Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 


nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).