Clustermanager omgeving

Stad Sint-Niklaas

Wie zijn we?

Sint-Niklaas leeft, beweegt en helpt.

Onze cluster omgeving bestaat uit de dienst plannen en ontwikkelen, economie en vergunnen en toezicht. Als clustermanager zorg je voor een soepele en efficiënte werking van de diensten die zich dagelijks inzetten voor een levendig en innovatief Sint-Niklaas. Je maakt deel uit van het managementteam.

Wij zoeken een hands-on clustermanager die mee wil groeien, denken en leiden bij de toekomstige uitdagingen. Je evalueert daarbij tijdig het gevoerde beleid en zorgt voor de nodige strategische en operationele plannen.

Wil je de stadsomgeving in Sint-Niklaas mee vormgeven en inspireren? Bouw je vlot een netwerk uit om concrete acties op touw te zetten in overleg met interne en externe partners?

Past dit profiel je als gegoten? Kijk dan snel verder voor meer info!


Wie we zoeken

Profiel

Je beschikt over sterke leidinggevende capaciteiten. Daarnaast ben je sociaal en communicatief, gericht op samenwerking, innovatief, (pro)actief en besluitvaardig.


Specifieke aanwervingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Je hebt minimaal vijf jaar relevante beroepservaring.

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd. Hiervoor kan je terecht bij NARIC: https://www.naricvlaanderen.be


Algemene voorwaarden

Bij je inschrijving voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België.
 • Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland.
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie.
 • Je slaagt voor de selectieproeven.


Wat mag je verwachten?

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband met proeftijd van 12 maanden.

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt er een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn

2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie

Verloning volgens weddeschaal A5a-A5b (index januari 2023)

 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit: 4.733,10EUR
 • Bruto loon met 12 jaar anciënniteit: 6.224,69 EUR

Alle jaren die je werkte bij een openbare dienst zoals een OCMW of ander gemeentebestuur tellen mee in je loonberekening.

Voor deze functie telt nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt mee voor de geldelijke en schaalanciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen via wedden@sint-niklaas.be.


Extra financiële voordelen

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro per geleverde 7u36 prestaties
 • Ecocheques met maximum van 160 EUR per jaar bij voltijdse tewerkstelling
 • Hospitalisatieverzekering via Belfius
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,27 EUR per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer 
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Jaarlijkse cadeaubon van 40 EUR
 • Diverse voordelen: zwemkaart, tussenkomst in sportieve activiteiten …


Niet-financiële voordelen

 • 20 wettelijke verlofdagen
 • 10 dagen extra verlof bij een volledig jaar voltijdse tewerkstelling
 • 14 feestdagen
 • Flexibele werktijden voor een goede balans tussen werk en privé
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Groepsvormende activiteiten, recreamomenten, personeelsfeesten en -uitstap


Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores.

Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.


Selectieprogramma

Het selectieprogramma wordt opgemaakt door de jury volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling. Het bestaat uit:

 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Tijdens het interview kan er teruggekoppeld worden naar de andere selectieonderdelen.
 • daarnaast 1 of meerdere van de volgende selectieonderdelen:
 • praktische proeven en/of schriftelijke proeven
 • gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…).
 • Deze proeven zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.


Hoe solliciteren?

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer dan ten laatste op maandag 21 augustus 2023 via het online formulier: https://www.searchselection.com/nl/jobs/10375.

Vergeet niet je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.

Voor meer informatie kan je terecht bij het extern selectiebureau Search & Selection via m.vandekerckhove@searchselection.com of 09 243 40 80.

Raadpleeg ook de infobundel: https://www.jobsolutions.be/vacancies/16448/info_document 

nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).