Clustermanager omgeving

Stad Sint-Niklaas

Wat de job inhoudt


Samen maken we de stad van morgen.

We zoeken een hands-on clustermanager die mee wil nadenken over de toekomstige ruimtelijke uitdagingen van onze stad. Je zorgt voor een soepele en efficiënte werking van de diensten binnen de cluster, die zich dagelijks inzetten voor een welvarende, ecologische, innovatieve en trotse Vlaamse centrumstad. Je evalueert daarbij tijdig het gevoerde beleid en zorgt voor de nodige strategische en operationele plannen.

Je maakt ook deel uit van het managementteam.

Wil je de stadsomgeving in Sint-Niklaas mee vormgeven en inspireren?

Bouw je vlot een netwerk uit om strategische plannen te realiseren in overleg met interne en externe partners?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!


Wie we zoeken

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Je hebt minimaal vijf jaar relevante beroepservaring. Onder relevante ervaring verstaan we affiniteit met minstens één van de beleidsdomeinen van de cluster omgeving.

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd. Hiervoor kan je terecht bij NARIC: https://www.naricvlaanderen.be.


Algemene voorwaarden

Bij je inschrijving voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België.
 • Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland.
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie.
 • Je slaagt voor de selectieproeven.


Wat we bieden

Je wordt statutair aangesteld met een inloopperiode van 12 maanden waarna een evaluatie volgt.

Verloning volgens weddeschaal A5a-A5b (index december 2023)

 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit: 4.827,76 EUR
 • Bruto loon met 12 jaar anciënniteit: 6.349,19 EUR

Voor deze functie telt nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt mee voor de geldelijke en schaalanciënniteit. Beroepservaring bij de overheid wordt in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Je kan een loonsimulatie opvragen via wedden@sint-niklaas.be.


Extra financiële voordelen

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro per geleverde 7u36 prestaties
 • Ecocheques met maximum van 160 EUR per jaar bij voltijdse tewerkstelling
 • Hospitalisatieverzekering via Belfius
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,27 EUR per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer 
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Jaarlijkse cadeaubon van 40 EUR
 • Diverse voordelen: zwemkaart, tussenkomst in sportieve activiteiten …


Niet-financiële voordelen

 • 20 wettelijke verlofdagen
 • 10 dagen extra verlof bij een volledig jaar voltijdse tewerkstelling
 • 14 feestdagen
 • Flexibele werktijden voor een goede balans tussen werk en privé
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Groepsvormende activiteiten, recreamomenten, personeelsfeesten en -uitstap

Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.


Examenprogramma

Deel 1 bestaat uit een verkennend gesprek (profielanalyse) dat zal doorgaan op donderdag 8 februari 2024.

Deel 2 bestaat uit een assessment. Deze gaan door op dinsdag 13 februari 2024 , donderdag 15 februari 2024 en maandag 19 februari 2024 tijdens de kantooruren. Wij laten jou later weten wanneer je juist kan deelnemen.

Deel 3 bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail op dinsdag 20 februari 2024 en die terug ingediend moet zijn op maandag 4 maart 2024.

Het laatste deel is het interview met toelichting van de thuisopdracht, dit gaat door op donderdag 7 maart 2024.


Het definitieve selectieprogramma wordt opgemaakt door de jury. Wijzigingen worden gecommuniceerd naar de kandidaten.

Het selectieprogramma wordt opgemaakt volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling. Het bestaat uit:

 • een preselectie wanneer er twintig of meer geldige kandidaturen zijn voor een vacature, daarbij wordt door middel van een selectietechniek het aantal kandidaten beperkt
 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Tijdens het interview kan er teruggekoppeld worden naar de andere selectieonderdelen.
 • daarnaast 1 of meerdere van de volgende selectieonderdelen:
 • praktische proeven en/of schriftelijke proeven
 • gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…). 
 • Deze proeven zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen. Er worden meerdere competenties uit het competentieprofiel getest en er wordt gepeild naar de attitude van de kandidaten. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Interesse?

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer dan ten laatste op maandag 22 januari 2024 via het online formulier:

https://www.searchselection.com/nl/jobs/10662. Vergeet niet je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.

Voor meer informatie kan je terecht bij het extern selectiebureau Search & Selection via m.vandekerckhove@searchselection.com of 09 243 40 80. 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.


nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).