Communicatiemedewerker directie Ruimte

Stad Kortrijk

Als communicatiemedewerker sta je in voor het uitvoeren en implementeren van het communicatiebeleid met als doel het verzekeren van een open, publieksgerichte en transparante communicatie over de middellange termijn acties en plannen van de directie ruimte. Je vertaalt onze Unique Selling Points in tekst en beeld. Je combineert uitvoerende taken en adviserende taken en je reikt met de nodige creativiteit en hands-on mentaliteit oplossingen aan om de werking verder te optimaliseren. Je werkt communicatiestrategieën en creatieve concepten uit. 

Jouw basisvraag is “Hoe brengen we de boodschap over naar de burgers?”. Jouw communicatieboodschappen zijn SMART en zijn gericht op het bijbrengen van kennis bij de burgers, het sensibiliseren, het aanpassen van de houding en/of het gedrag van de burgers. De focus van jouw taken ligt op het uitwerken van campagnes, gebaseerd op analyse en evaluatie, en storytelling over specifieke onderwerpen.   


Ondersteun je graag de dienstverlening binnen de organisatie en de directie Ruimte door het uitwerken van heerlijk heldere campagnes voor oa. het marktverhuurkantoor, collectieve wijkrenovatie, Kortrijk Fietst, het woonpact, ...? 


 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

Je komt terecht in de directie Ruimte, waar je samen met de teamverantwoordelijken deel uitmaakt van het directieteam Ruimte. De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. Je maakt van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze bijna 77.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. Wij zorgen ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. We maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je vertaalt het beleid ‘Kortrijk Overmorgen’ in heerlijk heldere campagnes.
 • Dit zijn campagnes voor oa. het marktverhuurkantoor, collectieve wijkrenovatie, het woonpact, het stadsvernieuwingsverhaal, architectuur en erfgoed, mobiliteit (Kortrijk Fiets en Kortrijk Stapt)
 • Je bent het aanspreekpunt communicatie binnen de directie ruimte voor het bestuur en de aangestelde communicatiebureaus. Je ondersteunt de directeur en de teamverantwoordelijkheden in de opmaak van de communicatieplanning en signaleert tijdig de knelpunten of wijzigingen.
 • Je doet de copywriting van extern gerichte teksten. Je zorgt voor aantrekkelijke, wervende teksten. Met jouw communicatiecampagnes werk je aan een correct en positief imago van Kortrijk.
 • Je monitort de uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken en ook de kwaliteit hiervan. Je woont interne en externe overlegmomenten bij waar je de nodige contacten legt. Je schrijft verslagen uit en je onderneemt de nodige stappen binnen jouw afgesproken verantwoordelijkheden.
 • Je onderhoudt een optimale samenwerking met de collega’s. Waar nodig raadpleeg je tijdig jouw leidinggevende voor advies.
 • Je werkt een implementatieplan (draaiboek) voor de operationele communicatie uit voor de administratieve medewerkers van de teams en voorziet de nodige opleidingen.
 • Je werkt nauw samen met het team communicatie en het team gebiedswerking.
 • Je neemt deel aan de redactievergaderingen van het stadsmagazine. Je bewaakt, in samenwerking met de administratieve aanspreekpunten van de teams binnen directie ruimte, dat er doorheen het jaar voldoende topics over ruimtelijke trajecten en projecten gepubliceerd worden.
 • Je neemt 2-maandelijks deel aan het overleg met de gebiedswerkers om de communicatie en participatie van de projecten op elkaar af te stemmen. De communicatie over stadsvernieuwingsprojecten (van concept, ruimtelijke planning tot uitvoering) behoort niet tot jouw takenpakket. De gebiedswerkers nemen hier de trekkende rol op in overleg met de stadsvernieuwers en de projectleiders.


 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van bepaalde duur op B-niveau.
 • Voltijdse functie (38u per week)
 • Tijdelijke opdracht van 1 jaar.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding (€0,27 per kilometer).
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Aandacht voor welzijn.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuildings, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een boeiende opdracht met diverse uitdagingen in een ambitieus team.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?


 • Je hebt bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B.
 • Je hebt minstens 1 jaar relevante beroepservaring in een communicatiefunctie. Affiniteit met of interesse in de activiteiten van directie Ruimte is uiteraard een meerwaarde, maar geen vereiste.

 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met zondag 19 november 2023, enkel digitaal via deze link.

 

HEB JE VRAGEN?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 85 73 . 

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 


nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).