Coördinator energieprojecten

BE0205.350.681

Heb je zin om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten en je tanden te zetten in innovatieve projecten rond hernieuwbare energie en groene warmte? Wil jij de regio Vlaanderen actief ondersteunen bij het voeren van een strategisch energiebeleid? Wil je de leiding nemen over een project rond energiegemeenschappen? Coördineren en rapporteren, netwerken uitbouwen en overleg- en uitwisselingsmomenten organiseren met verschillende partners is nu eenmaal wat je graag doet? Je hebt affiniteit in het beheersen en bewaken van de projectparameters zoals tijdsduur, budget, inzet van mensen en middelen en kwaliteit ? Dan ben jij de projectcoördinator die we zoeken.

 

 

Intercommunale Leiedal bouwt haar team Ruimte & Leefomgeving uit met een

 

 

Coördinator energieprojectenDe context


Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam helpt uit te bouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. We doen dit vanuit een professionele dienstverlening aan de steden en gemeenten, publieke projectontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde en streekontwikkeling. We gaan voluit voor transitie op het vlak van bereikbaarheid en nabijheid, leefbaarheid, ondernemen, ruimte- en klimaatneutraliteit en digitalisering.

 

In Zuid-West-Vlaanderen streven de steden en gemeenten naar een CO2-reductie van 40% tussen 2005 en 2030. Ze engageerden zich via het Lokale Energie- en Klimaatpact dat de Vlaamse overheid in 2021 afsloot. Binnen de Regionale Energiestrategie hebben we becijferd hoe die doelstellingen te halen. Nu komt het erop aan ze waar te maken en het actieplan tot uitvoering te brengen. De steden en gemeenten werken samen met Leiedal aan de realisatie van concrete projecten.

 

Leiedal zet in op het verwerven van Europese en Vlaamse subsidies voor projecten, bijvoorbeeld rond energiegemeenschappen, warmtenetten en patrimoniumrenovatie. Daarin wordt samengewerkt met verschillende partners, Europees en/of Vlaams, maar bovenal moeten de projecten meerwaarde creëren voor de regio.

 

Deze vacature kadert in het project TEAH, Technische Assistentiehubs Energiegemeenschappen, dat wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en loopt van 2024 tot 2026. Het project heeft tot doel de nodige kennis ter beschikking te stellen over het opzetten van energiegemeenschappen aan lokale besturen, burgers, OCMW’s, kmo’s, scholen, verenigingen, etc. én hen bovendien actiegericht te begeleiden. Maatwerk zal nodig zijn om de knelpunten te verhelpen die van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard kunnen zijn. De Assistentiehubs zullen ook inzicht geven in goed werkende voorbeelden en de opschaling ervan, zodat anderen die kunnen kopiëren.

 

Leiedal is de coördinator van een consortium van 12 Vlaamse partners die het TEAH-project uitvoeren, hoofdzakelijk zusterintercommunales. De partners dekken alle Vlaamse steden en gemeenten af. Leiedal verzorgt de samenwerking, coördineert het halen van de projectdoelstellingen en stemt af met de opdrachtgever (Vlaamse overheid), de projectstuurgroep en de belangrijkste stakeholders in het veld via een klankbordgroep. Leiedal representeert het consortium via presentaties en overlegmomenten.

 

Jouw functie


Als projectcoördinator geef je uitvoering aan concrete (subsidie)projecten om de regio klimaatneutraal te maken. De projecten moeten op inhoudelijk vlak verdiept worden. Ze worden geïmplementeerd in samenwerking met de steden en de gemeenten en met collega’s. Tegelijk wordt er positief samengewerkt met de projectpartners en wordt de administratief-financiële huishouding verzorgd.

 

Je wordt ingezet als coördinator op het TEAH-project. Je rol binnen het project is tweeledig:

 

·       Je bouwt kennis op rond alle aspecten van energiegemeenschappen en stelt die kennis ter beschikking van de collega’s en de projectpartners die zelf concrete trajecten begeleiden. Zelf begeleid je eveneens trajecten. Je detecteert knelpunten en stelt pragmatische en haalbare oplossingen voor. Je bent verantwoordelijk voor het gestructureerd ter beschikking stellen van de kennis aan de trajectbegeleiders die binnen Vlaanderen actief zijn (bv. via workshops en training, bilateraal overleg, tools zoals businesscases of typedocumenten, infofiches, etc.). Je ondersteunt de kennisuitwisseling tussen de partners, bijvoorbeeld door het ondersteunen van de transfer van goed functionerende voorbeeldprojecten. Je gaat vaak ter plaatse bij de verschillende partners in Vlaanderen.

·       Je staat in voor het projectmanagement. Als hoofdpartner stuur je het partnerschap aan zodat de projectdoelstellingen gerealiseerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de uitvoering van het werkplan (met werkpakketten en taken). Je faciliteert een vlotte samenwerking tussen de partners in het consortium, tussen het consortium en de opdrachtgever, de stuurgroep en de klankbordgroep. Je staat in voor de rapportage van de inhoudelijke voortgang van het project en de financiële rapportage.

 

Je ondersteunt en adviseert collega’s, publieke partners en ondernemers van concept tot uitvoeringsfase. Je hebt gepaste technische vaardigheden en kan uitstekend samenwerken met de vele stakeholders.

 Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:


·       Je hebt voeling met energieprojecten in de brede zin van het woord. Dat laat je toe om binnen een complexe context de knelpunten te identificeren (technisch, juridisch, businesscase, organisatorisch…) en samen met een team oplossingen te zoeken voor de realisatie op het terrein.

·       Je hebt zin om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten en de tanden te zetten in innovatieve projecten, bijvoorbeeld in het reduceren van energiearmoede, het verhogen van participatie en het engagement van burgers.

·       Je kunt projecten opstarten, leiden, managen en die tot een goed einde brengen.

·       Je bent een netwerker in een sector met veel verschillende actoren.

·       Je bent leergierig, gericht op resultaat en kwaliteit, en staat open voor verandering.

·       Je hebt zin voor initiatief, klantgerichtheid en besluitvaardigheid.

·       Je bent communicatief en kunt goed in teamverband werken.

·       Je beschikt over vaardigheden om stakeholders (beleidsmakers, medewerkers van steden en gemeenten, (energie)bedrijven, burgers...) te betrekken en te overtuigen.

·       Je bent flexibel in de organisatorische context en het besluitvormingsproces van lokale overheden.

·       Je kunt zelfstandig en proactief werken.

 

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen.

 

De voorwaarden


·       Je hebt minimaal een masteropleiding of een bacheloropleiding met voldoende relevante werkervaring.

·       Kennis van of ervaring met het opzetten van energieprojecten, energiegemeenschappen en energiedelen is een meerwaarde, evenals kennis over participatieve processen.

·       Je benadert projecten vanuit een bredere scope. Je hebt voldoende aandacht voor het vormgeven van de processen die tot een succesvol resultaat leiden.

·       Je begrijpt de context van het werken met en voor lokale overheden of bent bereid die kennis te verwerven.

·       Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.

·       Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod


Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

 

Wij bieden jou:

 

·       Een uitdagende en afwisselende job.

·       Een projectovereenkomst voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband.

·       Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.

·       Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.

·       Wettelijk vakantiegeld en dertiende maand.

·       Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, een onkostenvergoeding voor smartphone en een abonnement voor telefonie- en dataverkeer.

·       Een gezonde werkomgeving, een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen de organisatie zorgen.

 

De selectieprocedure


Je bent beschikbaar op volgende dagen:

·       Maandag 04/03/2024 vanaf 17u: schriftelijke en mondelinge selectieproef

·       In de week van 12/03/2024: online assessment

·       18/03/2024 of 22/03/2024: diepte-interview (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)

·       Vrijdag 29/03/2024: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

 

Interesse?

Stuur je kandidatuur uiterlijk 25/02/2024 om 12 uur naar solliciteren@leiedal.be

nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).