Deskundige techniek gebouwen HVAC

Stad Sint-Niklaas

Wat de job inhoudt

Als deskundige HVAC technieker kom je terecht in een team van 6 medewerkers die full time instaan voor het beheer en onderhoud van onze technische installaties binnen het stadspatrimonium.

Jouw focus zal liggen op het beheren van de verwarming- en koeling installaties samen met 1 collega, hieronder een greep uit het takenpakket:

 • het opsporen van defecten en de herstelling ervan zelf uitvoeren of coördineren via een derde partij,
 • het opvolgen van de onderhoudscontracten, de planning organiseren, en controle uitvoeren op werken,
 • het wegwerken van inbreuken en opvolgen van de wetgeving voor de HVAC installaties,
 • het uitbreiden van het energiemonitoringsysteem en beheerssysteem op de HVAC installaties.

Is geen enkele uitdaging jou te warm of te koud, dan ben jij onze geschikte toekomstige medewerker!

Wie we zoeken

Profiel

 • je bent een teamplayer
 • je kan zelfstandig werken
 • je werkt nauwkeurig en oplossingsgericht

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor een capaciteitsproef die onderzoekt of je in staat bent te functioneren op het gevraagde niveau. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector.

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd. Hiervoor kan je terecht bij NARIC: https://www.naricvlaanderen.be.

Algemene voorwaarden

Bij je inschrijving voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling).
 • Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling).
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek – op moment van aanstelling – door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • Je slaagt voor de selectieproeven.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt er een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie

Verloning volgens weddeschaal B1-B2-B3 (index januari 2023):

 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit: 2.913,19 EUR
 • Bruto loon met 12 jaar anciënniteit: 3.383,16 EUR

Voor deze functie telt nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt mee voor de geldelijke en schaalanciënniteit. Beroepservaring bij de overheid wordt in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Je kan een loonsimulatie opvragen via wedden@sint-niklaas.be.

Extra financiële voordelen

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro per geleverde 7u36 prestaties
 • Ecocheques met maximum van 160 EUR per jaar bij voltijdse tewerkstelling
 • Hospitalisatieverzekering via Belfius
 • Aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers (2e pensioenpijler)
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,27 EUR per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Jaarlijkse cadeaubon van 40 EUR
 • Diverse voordelen: zwemkaart, tussenkomst in sportieve activiteiten …

Niet-financiële voordelen

 • 20 wettelijke verlofdagen
 • 10 dagen extra verlof bij een volledig jaar voltijdse tewerkstelling
 • 14 feestdagen
 • Flexibele werktijden voor een goede balans tussen werk en privé
 • Boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Doorgroeimogelijkheden in de organisatie via objectieve selecties
 • Groepsvormende activiteiten, recreamomenten, personeelsfeesten en -uitstap

Examenprogramma

Het selectieprogramma wordt opgemaakt door de jury volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling.

Het bestaat uit:

 • een preselectie wanneer er twintig of meer geldige kandidaturen zijn voor een vacature, daarbij wordt door middel van een selectietechniek het aantal kandidaten beperkt
 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Tijdens het interview kan er teruggekoppeld worden naar de andere selectieonderdelen.
 • daarnaast 1 of meerdere van de volgende selectieonderdelen:
 • praktische proeven en/of schriftelijke proeven
 • gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…). 
 • Deze proeven zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen. Er worden meerdere competenties uit het competentieprofiel getest en er wordt gepeild naar de attitude van de kandidaten. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer dan ten laatste op dinsdag 7 november 2023 via het online formulier: https://www.jobsolutions.be/register/17339-73.

Vergeet niet je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.

De infobundel bij deze vacature vind je hier:

https://www.jobsolutions.be/vacancies/17339/info_document.

Voor meer informatie kan je terecht bij team selectie, afdeling personeel via vacatures@sint-niklaas.be of 03 778 31 23. 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?

Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.


nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).