Provinciaal omgevingsambtenaar Ruimtelijke Ordening

Provincie Limburg

Over ons

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

Met de invoering van de omgevingsvergunning werden de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning, de milieuvergunning, de natuurvergunning en de socio-economische vergunning samengevoegd in één vergunningsproces. De afdeling Omgevingsvergunning staat in voor het behandelen van deze omgevingsvergunningsdossiers in eerste aanleg en beroep en doet dit met de nodige kennis en expertise, via het omgevingsloket. De afdeling Omgevingsvergunning omvat een dienst Ruimtelijke Ordening en een dienst Milieu die geïntegreerd werken.

Voor de dienst Ruimtelijke Ordening zoeken we een provinciaal omgevingsambtenaar die, met kennis van zaken, de ingediende omgevingsvergunningsdossiers behandelt en opvolgt binnen de wettelijke termijnen.


Over de functie

 • Je voert de wettelijke taken van een provinciaal omgevingsambtenaar correct en tijdig uit; je beoordeelt de omgevingsvergunningsdossiers inhoudelijk op hun volledigheid en ontvankelijkheid, met inbegrip van de MER-screening.
 • Je adviseert de deputatie op een uniforme en juridisch correcte manier.
 • Je neemt deel aan project- en MER/VR-vergaderingen en ligt indien nodig ook plaatsbezoeken af om situaties te kunnen beoordelen.
 • Ter voorbereiding van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) controleer jij voor een afgesproken regio/gemeente(n) de uitgebrachte adviezen en neem je deel aan de interne voorbesprekingen.
 • Je bereidt de omgevingsvergunningsdossiers voor een geplande hoorzitting tijdig en degelijk voor en je brengt verslag uit van de besproken knelpunten.
 • Je ontwikkelt beleidsondersteunende initiatieven binnen het eigen vakgebied en het bevoegdheidsdomein van de afdeling.
 • Je neemt actief deel aan dienstoverschrijdend intern overleg met betrekking tot vakspecifieke of regiogebonden thema's.
 • Je biedt ondersteuning aan de dienst Milieu binnen de afdeling Omgevingsvergunning.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.


Je profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma Architectuur.
 • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding.
 • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naricvlaanderen.be.
 • Troeven voor deze functie zijn:
 • grondige kennis van de regelgeving inzake omgevingsvergunning, zowel van het basisdecreet als de uitvoeringsbesluiten
 • goede kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inclusief de uitvoeringsbesluiten
 • notie van de randwetgeving (i.k.v. de watertoets, kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen, toegankelijkheid, archeologie, milieu, ...).
 • Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.


Ons aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3.741,32 en maximum 6.153,70 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden.


Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op donderdag 18 januari van 18.00 tot 21.00 u.
 • een mondelinge proef op vrijdag 2 februari 2024 tijdens de kantooruren.

Je moet 50 % van de punten behalen op de schriftelijke proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.


Wervingsreserve

Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor een periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.


Hoe solliciteren


Solliciteer uiterlijk vrijdag 12 januari 2024 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Rita Bogaerts, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 36. We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond uiterlijk maart 2024.


Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Tom Loose, diensthoofd Omgevingsvergunning Ruimtelijke Ordening, tom.loose@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Kitty Messiaen, verantwoordelijke Werving en Selectie, kitty.messiaen@limburg.be, tel. 011 23 78 38.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.nog meer vacatures

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).