nieuws
oproepen

Ondersteuning gemeenten bij onderhandelen private projecten.

oproepen
Sep
2019

Kandideer voor 1 november.

Dit najaar organiseren de VRP en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) in samenwerking met provincie Vlaams Brabant een ondersteuningsaanbod voor gemeenten. We zullen Vlaams-Brabantse gemeenten begeleiden in hun onderhandelingen met projectontwikkelaars zodat die een brede scope aan maatregelen nemen die bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Vlaams-Brabant klimaatneutraal.

De provincie Vlaams-Brabant streeft naar een klimaatneutrale toekomst. Om die doelstelling te behalen, zijn structurele investeringen noodzakelijk. Het is een essentiële stap in het transitieverhaal dat ook private projectontwikkelingen die klimaatneutraliteit nastreven. Met het project ‘Klimaat en private ontwikkelingen’ willen de VRP, de BBL en de provincie Vlaams-Brabantse gemeenten hierin ondersteunen.

Wat?

Samen bouwen we een traject uit waarin een privaat project dat een ruimtelijke uitdaging vormt voor de gemeente, onder de loep wordt genomen. We doen dit vóór de vergunningsfase. Het kan gaan om appartementen, zorgwoningen, de invulling van leegstaande gebouwen in de kern, brownfieldontwikkelingen, RUP’s… De kernvraag die we samen zullen beantwoorden is: hoe kan je als gemeente bij deze private projecten streven naar klimaatneutraliteit?

Naargelang de noden en de opportuniteiten van het ingediende project, kan de gemeente rekenen op de financiële, juridische en technische expertise van VRP en BBL (bv. met betrekking tot onderhandelen over lasten, planologische ruil, leegstandstaks, bouwdichtheden, parkeernormen…). Zo scherpen we samen de ambities en de onderhandelingsmarge voor het project aan en volgen we de voortgang van de dialoog met de private partij op de voet.

Praktisch

U kunt uw gemeente kandidaat stellen vóór eind november.
Meer informatie en het intekenformulier vindt u hier.
Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij grace.desmet@bblv.be.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).