nieuws
oproepen
Na een succesvolle lancering op 18 januari 2024 doen de initiatiefnemers van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving een oproep aan ontwerpers, openbare besturen, kennisinstellingen en andere organisaties en bedrijven om zich aan te sluiten bij de Green Deal Klimaatbestendige omgeving. Via de Green Deal Klimaatbestendige omgeving mobiliseren we een breed netwerk betrokken bij ruimtelijke ontwikkeling om Vlaanderen te wapenen tegen de impact van de klimaatverandering.

De Green Deal Klimaatbestendige Omgeving is een initiatief van het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij, en wordt gesteund door onder andere de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), Reset.Vlaanderen, VIBE, het Infopunt Publieke Ruimte, Natuurpunt, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), ORI, VLARIO, Embuild Vlaanderen, Buildwise en de Vlaamse provincies.

Aan wie is deze oproep gericht?

Elk bedrijf of elke organisatie die betrokken is bij de opmaak van ontwerp- en beheersplannen van projecten met invloed op de ruimte én zich wil inzetten voor een meer klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling, kan toetreden tot de Green Deal.  U kunt deelnemende partner zijn als lokaal bestuur, intergemeentelijke of regionale samenwerking, aannemer, ontwerper, overheidsadministratie, sector- of beroepsorganisatie, kennisinstelling en expertisecentrum. 

Het is een ideale kans om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame ruimtelijke planning en om samen met andere leden echte impact te hebben.  U bepaalt zelf  op welk ambitieniveau u meedoet. We maken een onderscheid tussen trekkers, doeners, helpers en supporters.

Evenementen voor de deelnemers

Om de ambities waar te maken, zal de Green Deal verschillende evenementen organiseren voor de leden. Daarbij staan vier strategische doelstellingen centraal: kennis opbouwen en delen, meer en betere samenwerking, goede praktijken opschalen en aandacht geven aan sociaal kwetsbare groepen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u deel kan uitmaken van deze Green Deal? Schrijf dan in voor een van de twee webinars waarin we de concrete organisatie toelichten. Deze zullen plaatsvinden op:

-    vrijdag 23 februari 2024 van 11.00 – 12.00 u

-    dinsdag 19 maart 2024 van 15.00 – 16.00 u

Save the date

Noteer alvast 17 april in uw agenda. Dan zal in Gent het eerste lerend netwerk van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving plaatsvinden, waar de toegetreden leden officieel de Green Deal kunnen ondertekenen.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).