nieuws
oproepen

Projectoproep ‘Green Deals – Omgeving voor de toekomst’

oproepen
Aug
2022

Met de projectoproep ‘Green Deals – Omgeving voor de toekomst’ wil het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals ondersteunen bij het voorbereiden van slagkrachtige Green Deals die werken aan uitdagingen in verband met gebiedsgericht verdichten en vergroenen, verduurzamen van de verspreide bebouwing en het versterken van ecosystemen. Hierdoor dragen de resultaten bij aan de realisatie van de VSDO4.

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (private) partijen en de Vlaamse overheid om samen duurzaamheidsdoelstellingen na te streven. De bedoeling van de Green Deals is om sectoren, bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en andere organisaties te ondersteunen bij hun duurzaamheidsinitiatieven en de obstakels die ze daarbij tegenkomen samen aan te pakken.  

De projectoproep richt zich tot maatschappelijke, bestuurlijke of economische rechtspersonen en meer bepaald: organisaties, lokale overheden en bedrijven. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze kunnen een aanvraag indienen. De projectindiener moet een duidelijke link aantonen met de uitdaging waarop zal ingezet worden en de waardeketen of het ecosysteem dat hiermee verbonden is.

Voldoet jouw project aan de criteria? Wees er dan snel bij. Indienen kan nog tot 23 september, 09.00. Meer informatie vind je hier.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).